Аспірантура (PhD)

Підготовка докторів філософії на ХТФ

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.

Кафедра хімічної технології кераміки та скла проводить підготовку докторів філософії зі спеціальності:
161 Хімічні технології та інженерія (програма вступного іспиту), PCO
(програма додаткового вступного випробування), PCO

Запрошуються магістри по даним або спорідненим спеціальностям.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
Всі студенти PhD програми отримують стипендію у розмірі 4425 гривень на місяць протягом всього періоду навчання, що складає 4 роки.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встанолені правилами прийому строки.

Детальніше про умови вступу та правила на сайті відділу аспірантури.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу Тема дисертації Науковий керівник
Холодько Ю.М.

 

2017 Одержання залізовмісних наноструктурованих керамічних матеріалів методом золь-гель технологій Чл.-кор. НАН України, проф., д.х.н.

Корнілович Б.Ю.

Тематика робіт кандидатів в аспірантуру в 2019 році

№ п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1 Одержання реакційноздатних силікатних матеріалів для знешкодження промислових відходів Розробка нових високоефективних по відношенню до важких металів сорбуючих силікатних матеріалів з підвищеною селективністю Чл.-кор. НАН України, проф., д.х.н.

Корнілович Б.Ю.