Магістратура

Відбіркова комісія ХТФ проводить прийом документів на навчання для здобуття ступеня магістра за за освітньою програмою “Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів”.

Хімічна технологія кераміки та скла – це одна з тих спеціальностей, що поєднує в собі віковічні традиції та найсучасніші наукові здобутки. З одного боку, на основі останніх наукових досліджень вона дозволяє на молекулярному рівні проводити конструювання принципово нових матеріалів з недосяжними раніше властивостями. З іншого боку, дає змогу задовольнити потреби людини в художній творчості при створенні художніх виробів з порцеляни та скла.

Для оволодіння майбутньою професією студенти кафедри хімічної технології кераміки та скла повинні набути комплекс знань з неорганічної, фізичної та аналітичної хімії, хімії твердого тіла та хімії силікатів, хімічної технології та екологічної хімії.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. Для проведення навчальних занять на кафедрі обладнані спеціалізовані лабораторії і аудиторії, в яких проводяться лабораторні та науково-дослідні роботи з фізичної хімії силікатів та синтезу силікатних і тугоплавких матеріалів, фізико-механічних випробувань, тощо.

ОСНОВНІ ДАТИ

Розклад роботи атестаційної комісії I ЕТАП.

Розклад роботи атестаційної комісії II ЕТАП.

Розклад

01 липня – 02 серпня – прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань

05 – 09 липня, 05 – 09 серпня – вступні випробування (фахове випробування та іноземна мова) Для вступників з іншої спеціальності проводиться додатковий іспит (програма додаткового випробування)

10 серпня – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

14 серпня, до 13-00 – закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

16 серпня, до 13-00 – закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

15 серпня – зарахування вступників за державним замовленням

17 серпня – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Вступникам на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньою програмою “Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів” кафедри хімічної технології кераміки та скла радимо ознайомитись з: Програмою вступного комплексного фахового випробування та програмою додаткового випробування

Склад атестаційної комісії

Зворотній зв’язок:

Контактний телефон:
+380 (44) 204-97-78
+380 (44) 204-98-81
Контактний e-mail: htks@kpi.ua

Детальніше про вступ до магістратури