Магістратура

Відбіркова комісія ХТФ проводить прийом документів на навчання для здобуття ступеня магістра:

01 липня – 02 серпня – прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань

05 – 09 липня, 05 – 09 серпня – вступні випробування

10 серпня – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

14 серпня, до 13-00 – закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

16 серпня, до 13-00 – закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

15 серпня – зарахування вступників за державним замовленням

17 серпня – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Детальніше про вступ на pk.kpi.ua

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Вступникам на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньою програмою “Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів” кафедри хімічної технології кераміки та скла радимо ознайомитись з: Програмою вступного комплексного фахового випробування