Шлях до успіху

Наш випускник Фесієнко Олег в 2017-2018 роках пройшов стажування в Центральній Школі Ліону, після якого в 2018 році захистив в НТУУ «КРІ ім. Ігоря Сікорського» магістерську дисертацію «Неорганічний матеріал  медичного призначення на основі модифікованого нанопористого кремнію».

Робота Фесієнка Олега була присвячена вивченню та оцінці параметрів хімічного модифікування поверхонь нанопористого кремнію з метою створення високоселективних неорганічних матеріалів. Аналіз результатів модифікації проводився методами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, інфрачервоної спектроскопії відбиття/абсорбції за фазовою модуляцією,

інфрачервоної спектроскопії перетворень Фур’є за повного відбиття та ін.

У Франції в магістратурі Олег вивчав наступні предмети:

 

  • Механічна стійкість матеріалів
  • Матеріали в сфері енергетики
  • Термодинаміка матеріалів
  • Сполуки та шари покриттів на них
  • Функціональні оксиди
  • Новітні методи створення матеріалів
  • Композитні матеріали

Також він приймав участь у міжнародному проекті за темою «Синтез та аналіз матеріалів на основі Si для швидкого аналізу крові на сепсис».

Перед захистом магістерської дисертації у Франції Олег пройшов 6 місячне стажування в лабораторії Ampere (м. Ліон), під час якого приймав участь в науковому проекті «Лабораторія на чипі», що пов’язаний з розробкою та впровадженням модуля для розділення різноманітних частинок, що знаходяться в рідині шляхом акустофорезу (для медичних та аналітичних застосувань).

Наразі Олег навчається в аспірантурі університету Grenoble Alpes в Лабораторії Технологій Мікроелектроніки, м. Гренобль, Франція.

Побажаємо йому успіхів та натхнення.

Нагорна Ольга

У рамках програми “Erasmus+” виборола грант на навчання 1 семестру в Лейденському університеті. Ще будучи студенткою другого курсу почала займатися науковими дослідженнями і вже має публікацію Nahorna O. «Alternative sources of energy, Collection of materials Student Scientific Conference “Contemporary issues of light and light technologies in Ukraine and around the world” (November 2015)». Наразі в університеті займається як теоретичними, так і практичними курсами з хімії та хімічної технології. Курс лекцій для студентів надається англійською, але для Ольги це не проблема, вона має сертифікати English – upper-intermediate та French – pre-intermediate. Ще навчаючись у школі та на перших курсах університету відвідувала курси з біології, валеології, медицини. Має цікаві хоббі – читання, музика, фотографія. Крім навчання в Нідерландах у Лейденському університеті ще є багато побутових питань, які необхідно вирішувати самотужки і все-таки вона вважає: «Я думаю, что все эти сложности стоят того невероятного опыта, который я здесь получаю».

Ольга Нагорна в 2017 році проходила наукове стажування у Лейденському університеті (м. Лейден, Нідерланди). Отримала схвальні рекомендації для подальшого навчання. Після закінчення бакалаврату і отримання диплому КПІ ім. Ігоря Сікорського Нагорна О. вступила до магістратури університету Лісабону (Португалія), Вищого Інституту Агрономії за спеціальністю Менеджмент природних ресурсів. Наразі вона добре навчається.

Приймала участь в Зимовій школі в Іспанії, у відборі до участі в науковій конференції. Її наукова робота була присвячена вирішенню проблем, що виникли в зв’язку з вирубкою Карпатських лісів. Ольга відмічає, що вона добре виступала тому, що  «пройшла дуже хорошу школу КПІ».

 

Весельська Олександра, випускниця кафедри 2016 року

В 2010 році я вступила до Київського політехнічного інституту на хіміко-технологічний факультет на кафедру хімічної технології кераміки та скла. Вибір вищого навчального закладу я зробила скориставшись порадою батьків та виходячи з міркування, що найкращі можливості працевлаштування матиму по закінченню навчання за інженерною чи технічною спеціальністю. Серед запропанованих напрямів навчання найближчою для мене була хімічна технологія. Мені завжди подобалось навчатись і здобувати нові знання, так було і тут.

Протягом бакалаврату я звернула увагу, що фундаментальні дисципліни є для мене значно більш цікавими ніж предмети прикладного характеру. Дві коротких наукових практики під час навчання (одна в Інституті проблем сорбції та ендокологі НАН України, інша – в НТУУ «КПІ») підвели мене ще ближче до думки, що майбутнє науковця для мене більш привабливе ніж робота в промисловості. Тому я була дуже рада нагоді продовжити навчання на магістратурі за програмою подвійного диплому між КПІ на Університетом м. Ле Ман, Франція (Université du Maine), де отримала диплом магістра загальної хімії та неорганічних матеріалів наукового спрямувння. Практично усі предмети, що вивчалися протягом магістратури були дуже цікавими, але найціннішими та найбільш корисними для мене були і є знання в сфері кристалографії та рентгеноструктурного аналізу, зокрема методу порошкової дифракції. Роботу магістра, яку захищала в КПІ – «Люмінесценція фторидних стекол допованих Ho3+/Tm3+/Yb3+» була виконана в ІМММ (Інститут Молекул та Матеріалів м. Ле Ман – Institut des Molécules et Matériaux du Mans), наукову роботу у Франції – «Дослідження фазових перетворень та фотофізичних властивостей тіолятів золота» (в Інституті дослідження каталізу на навколишнього середовища міста Ліон – Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon).

В 2016 вступила до аспірантури в цьому ж інституті. До цілей моєї науково-дослідної роботи входять дослідження можливості використання фазових перетворень тіолятів золота, срібла та міді для збереження інформації (Phase-Change RAM). На даному етапі, моя наукова праця в аспірантурі значною мірою концентрується навколо дослідження кристалічної структури цих гібридних матеріалів та розуміння взаємозв’язку структури з фотофізичними властивостями. Робота є захопливою і цікавою, а значить мій вибір спеціальності був правильним, сподіваюсь, що і ви його зробитe правильно.

Евген Жмаєв, випускник кафедри 2011 року.

Yevgen Zhmayev graduated from the UNESCO associated specialized school №211 in Kyiv and received a “gold medal” for scholastic achievements. He continued his studies in the Faculty of Chemical Technology of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, where he joined the Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass in 2007. In 2011, he graduated with honors and received a Bachelor of Science degree in Chemical Technology. During his undergraduate studies, he became involved in various research projects, and in 2011 completed a military service with a rank of Junior Lieutenant of the Armed Forces of Ukraine. In the summer of 2010 he did a research internship at the School of Chemical and Biomolecular Engineering at Cornell University, working on enabling “green” cellulosic ethanol bio-fuel production via enzymatic and alkaline hydrolysis, under the supervision of Prof. Y. L. Joo. Excitement over this research led him to continue as a doctorate student in Joo Research Group at the Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering at Cornell University. He defended his Ph.D. thesis in January 2017, and is moving to Muenster, Germany, to join the Coatings Division of the BASF Group.

Колмиков Олексій та Пилипко Сергій – випускники кафедри 2012 року.

Студенти нашої кафедри Колмиков Олексій та Пилипко Сергій проходили навчання за програмою подвійного диплому в магістратурі НТУУ «КПІ» та університету м. Ле Ман у Франції. Успішно захистили магістерські дисертації: «Синтез та вивчення властивостей стекол на основі фторидів індію та галію для волокнистої оптики» та «Синтез люмінесцентних матеріалів на основі рідкоземельних оксофторидів», які отримали високу оцінку як в НТУУ «КПІ», так і в університеті м. Ле Ман.

Сьогодні Олексій навчається в аспірантурі Université de Lorraine, Франція. Сергій працює і навчається в аспірантурі в Université Montpellier 2, Montpellier, Languedoc-Roussillon, Франція. Нещодавно за підсумками роботи над кандидатською дисертацією ним опубліковано одразу декілька наукових статей у всесвітньо відомих наукових журналах.

Ми щиро вітаємо наших випускників і бажаємо творчого натхнення, здійснення професійних планів, особистих задумів, достатку та благополуччя!