Освітні програми

Станом на 20.06.2018 освітні програми знаходяться на стадії перероблення. Повні тексти освітніх програм будуть доступні після 1.07.2018

Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціалізація Хімічна технологія

Магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» спеціалізація Хімічна технологія

Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» спеціальності Хімічна технологія