Освітні програми

Освітні програми за спеціальністю 161 Хімічна технологія для всіх кафедр знаходяться на сайті факультету. Після 01.10.2018 будуть додані також і на сайт кафедри.

Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціалізація 161 Хімічна технологія

Магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» спеціалізація 161 Хімічна технологія

Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» спеціальності 161 Хімічна технологія