Бакалаври

В даному розділі наведені теми дипломних проектів (робіт) бакалаврів. Анотації можна завантажити, натиснувши на тему (доступні лише для тих дипломних робіт, захист яких вже відбувся).

Група ХМ-31 (дата захисту: 14-15 червня 2017)

Напрям 6.051301 – Хімічна технологія