Вступ на 1 курс за сертифікатами ЗНО

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2020 року.

Для вступу на спецільність 161 Хімічні технології та інженерія потрібні сертифікати ЗНО
– Українська мова та література
– Математика
– Хімія або Біологія або Фізика

Загальний конкурсний бал не менше 125.

Вагові коефіцієнти предметів ЗНО:
українська мова та література – 0.25;
математика – 0.35; хімія – 0.35; біологія – 0.35; фізика – 0.35
Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K5) – 0,05

ДОДАТКОВІ БАЛИ:
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подання Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (161 Хімічні технології та інженерія входить до галузевого переліку), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія входить до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей, тому за умови подачі заяви з першим пріоритетом, конкурсний бал збільшується на відповідний галузевий коефіцієнт (ГК): який дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках

Враховується сільський коефіцієнт (СК), який дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Вартість навчання (одного року) українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт складає 15600 грн (очна форма навчання) та 10600 грн (заочна форма навчання)

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

25 червня – 17 липня Зовнішнє незалежне оцінювання
01 серпня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
1 – 12 серпня Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань
13 серпня Початок прийому заяв та документів
16 серпня 18:00 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського
17 серпня Строки проведення співбесід
22 серпня 18:00 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня
не пізніше 27 серпня 12:00 Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 18:00 31 серпня Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 12:00 05 вересня Зарахування вступників за державним замовленням
10 вересня Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 14 вересня Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Телефени для довідок:
+380 (44) 204-97-78
+380 (44) 204-98-81
Контактний e-mail: htks@kpi.ua

Більш детальну інформацію щодо вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО Ви можете отримати на сайті приймальної комісії.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 
Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році