Де працюють наші випускники

Ви хочете знати, де зможете працювати після закінчення кафедри хімічної технології кераміки та скла хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ»?

Випускники кафедри плідно працюють як в наукових установах на керівних та інженерних посадах так і на підприємствах галузі в м. Києві, Україні та за кордоном. Серед них за останні роки:

Яценко Артем

Протягом навчання приділяв велику увагу заняттям науковими дослідженнями. Успішно захистив магістерську роботу «Технологічні аспекти одержання композиційного матеріалу медичного призначення на основі скла та оксиду алюмінію», після закінчення аспірантури НТУУ «КПІ» захистив кандидатську дисертацію і нині працює старшим викладачем кафедри ХТКС.

Тищенко Яна

Навчалася в університеті на добре та відмінно, приймала активну участь у науковій роботі кафедри. Захистила дипломну роботу спеціаліста «Вивчення поверхні ліквідусу системи оксид алюмінію – оксид гафнію – оксид гадолінію з метою створення вогнетривких матеріалів», після закінчення аспірантури Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України захистила кандидатську дисертацію і працює в ІПМ Національної академії наук України науковим співробітником.

Сич Олена

Протягом 6 років добре навчалась, захистила магістерську роботу «Порівняльні дослідження та закономірності спікання склокераміки на основі синтетичного і біогенного гідроксиапатиту» і отримала направлення до вступу в аспірантуру в ІПМ НАН України. Протягом терміну аспірантури захистила кандидатську дисертацію і наразі працює старшим науковим співробітником інституту.

Полєтаєва Надія

Після захисту дипломної роботи «Оптимізація процесів виробництва високоякісної керамічної плитки на основі впровадження енергозберігаючих технологій» успішно закінчила магістратуру і працює в міжнародному відділі ПТК ООО Агромат.

 

Бондаренко Олександр

Протягом 6 років добре навчався, отримував стипендію ім. академіка Б.С. Лисіна. Після успішного захисту магістерської дисертації «Оптимізація процесів отримання пористої кераміки на основі каолініту» працює провідним програмістом в компанії Terrasoft (Україна), яка надає консалтингові послуги, послуги з автоматизації та розробки CRM систем (cистем управління взаємовідносинами з клієнтами), їх супроводі для малого, середнього та великого бізнесу країн СНД, Європи та Америки.

Черкасова Катерина

Завжди навчалась на відмінно. Захистила магістерську дисертацію на тему «Розробка функціональної кераміки на основі оксидів цирконію та лантану». Після отримання диплому магістра працює Генеральним директором фірми БІОХІМАКТ (Україна), яка є лідером у постачанні хімічної сировини для різноманітних технологічних процесів, зокрема виробництва косметики, побутової хімії тощо.

Пилипко Сергій 

За програмою подвійного диплому успішно захистив дипломну роботу «Синтез люмінесцуючих матеріалів на основі рідкоземельних оксофторидів», яка отримала високу оцінку як в НТУУ «КПІ», так і в університеті м. Ле Ман у Франції. Отримав рекомендацію та вступив до аспірантури Université Montpellier 2, Montpellier, Languedoc-Roussillon у Франції. Після навчання захистив РhD дисертацію і наразі працює в науково-дослідному центрі у Греноблі, Франція як доктор наук з хімії та фізичної хімії матеріалів.

Деркачевська Тетяна

Протягом 6 років добре навчалась, була стипендіатом ООО «Скло України» та стипендії ім. академіка Б.С. Лисіна. Після успішного захисту магістерської дисертації «Гранульовані сорбенти для очищення стічних вод на основі шаруватих силікатів» працює технологом австрійської компанії «KEMPERIT GmbH», яка постачає хімічні реагенти на підприємства України, Росії, Казахстану та Узбекистану для оптимізації технологічних процесів виробництва скла, кераміки, водопідготовки тощо, та здійснює технологічний супровід використання цих реагентів.

Радченко Павло

Протягом навчання в університеті приймав активну участь у науковій роботі кафедри, результати досліджень були використані в підготовці та захисті магістерської дисертації «Висопористі скловидні матеріали для масообмінних процесів». Після успішного закінчення магістратури працює інженером-конструктором з проектування вогнетривів для скляних заводів в фірмі JSJ Jodeit GmbH в Jena, Німеччина.

Приймак Жанна

Приймала активну участь в науковій роботі кафедри. Була стипендіатом ООО «Скло України» та Київського міського голови. Після захисту дипломної роботи «Отримання термооброблених бентонітів та їх використання для видалення важких металів з розчинів» та закінчення навчання в університеті була рекомендована та вступила до аспірантури НТУУ «КПІ» кафедри ТНР і ЗНХ.

Ященко Ольга

Приймала активну участь в науковій роботі кафедри, після захисту дипломної роботи «Модифікування природніх алюмосилікатів з метою отримання сорбентів важких металів» була рекомендована, вступила та навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ» кафедри ЗХТ.

 

Чудінович Ольга

Приймала активну участь в науковій роботі кафедри, захистила дипломну роботу «Шаруваті силікатні матеріали для гідротехнічних бар’єрів», яка Рішенням конкурсної комісії НТУУ «КПІ» була рекомендована та приймала участь у другому турі конкурсу на кращу дипломну роботу з природничих наук та екологічної безпеки. Після закінчення університету вступила та навчається в аспірантурі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Шиманська Оксана

Добре навчалась протягом 6 років, приймала активну участь в науковій роботі кафедри, неодноразово була стипендіатом академіка Б.С. Лисіна. Після успішного захисту дипломної роботи «Дослідження параметрів поруватої структури та сорбційних характеристик сорбентів на основі термооброблених шаруватих силікатів» працює в хімічній лабораторії Київського вітамінного заводу.

Пилипенко Ігор

Приймав активну участь в науковій роботі кафедри, представляв отримані результати на конференціях в Стокгольмі (Швеція), Львові, Києві. Був стипендіатом ООО «Скло України» та Київського міського голови. Після успішного захисту магістерської дисертації «Синтез пілардованих шаруватих силікатів для видалення неорганічних токсикантів» вступив на навчання до аспірантури НТУУ «КПІ», яку закінчив у 2014 році. Сьогодні працює асистентом кафедри ХТКС.

Голембіовський Антон

Протягом 6 років добре навчався, приймав активну участь в науковій роботі кафедри, представляв отримані результати на конференціях в Стокгольмі (Швеція), Харкові, Києві. Був стипендіатом ООО «Скло України» та Київського міського голови. Після захисту магістерської дисертації «Модифікування поверхні палигорськітових глин катіонними поверхнево-активними речовинами» вступив в аспірантуру НТУУ «КПІ», яку закінчив в 2014 році і насьогодні працює асистентом кафедри ХТКС.

Прачковська Юлія

Захистила дипломну роботу «Синтез сорбентів з магнітними властивостями на основі оксидів заліза» була рекомендована, вступила та навчається в аспірантурі Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. Н.П. Семененка НАН України.

 

Гріпас Олександр

Добре навчався протягом всього терміну навчання в університеті. Захистив дипломний проект «Одержання керамічних фільтруючих матеріалів на основі каолінітових глин». Начальник виробництва керамічної плитки ТОВ “Агромат-Декор”. Навчається в аспірантурі Київського національного університета будівництва та архітектури.

Вавшко Володимир

Протягом 6 років добре навчався в університеті, цікавився технологією виробництва спеціальної кераміки та скла. Захистив магістерську дипломну роботу на тему «Співвідношення фаз в системі оксид гафнію – оксид ітрію – оксид європію та перспективні матеріали для ядерної енергетики». Отримав направлення та працює на Державному підприємстві «Київський авіаційний завод «АВІАНТ».

Колмиков Олексій

За програмою подвійного диплому успішно захистив дипломну роботу «Синтез та вивчення властивостей стекол на основі фторидів індію та галію для волокнистої оптики», яка була високо оцінена і в НТУУ «КПІ», і в університеті м. Ле Ман у Франції. Після навчання отримав рекомендацію та вступив до аспірантури Université de Lorraine, Франція, де наразі навчається. На даний час Олексій закінчує навчання в аспірантурі, працює над оформленням дисертації PhD «Синтез нанокристалів напівпровідників в водному середовищі за допогою мікрогідродинаміки».

Дорошенко Аліса

Всі роки навчалася на відмінно та добре. Неодноразово була стипендіатом засновника кафедри ХТКС Академіка Б.С. Лисіна, а у 2014 році отримала стипендію Міського Голови м. Києва. В 2015 році захистила магістерську дисертацію на тему «Композиційні мезопоруваті силікатні матеріали для очищення стічних вод» і була рекомендована до вступу в аспірантуру. На старших курсах плідно працювала за науковою тематикою кафедри. В її доробку декілька статей, тези вітчизняних і міжнародних конференцій та активна участь у них. Під час навчання в магістратурі приймала участь у конкурсі за програмою обміну у Еколь Політекнік та отримала грант – стажування у Еколь Політекнік в Irradiated Solid Laboratory. В 2015 році Аліса зайняла призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі “Хімічні технології”  та була визнана кращим студентом року НТУУ «КПІ». Після закінчення університету вступила до аспірантури університету Пардубiце (Чехія), успішно навчається. Вже на даний час опублікувала три статті у фахових міжнародних виданнях.

Плескач Олександр

Добре навчався протягом всього терміну навчання в університеті. Захистив дипломний проект «Завод з виробництва декоративної керамічної плитки для облицювання стін». Працює майстром глазуровального цеху ТОВ «Агромат – Декор».