Вступ до магістратури

Кафедра хімічної технології кераміки та скла запрошує на навчання випускників з дипломом бакалавра для здобуття наступного рівня вищої освіти – рівня магістра за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами.

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці (для освітньо-професійної програми підготовки) або 1 рік 9 місяців (для освітньо-наукової програми підготовки).

Освітньо-професійна програма Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні у технологіях неорганічних та органічних зв’язуючих, здатних до організації та проведення дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, а також інженерної реалізації розробок, що пов’язані з використанням неорганічних та органічних зв’язуючих у складі багатофункціональних композиційних матеріалів та продуктів їх переробки на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України в світовому співтоваристві.

Опис програми,
Програма комплексного фахового випробування (ОПП)

Освітньо-наукова програма Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів

Підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних створювати сучасні наукові знання та інновації у технологіях неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів, здатних до організації та проведення дослідних, проєктно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, а також інженерної реалізації розробок, що пов’язані з використанням неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України у світовому товаристві.

Опис програми
Програма комплексного фахового випробування (ОНП)

УВАГА!!! При вступі на нашу спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія проходити Єдине вступне випробування з іноземної мови НЕ ПОТРІБНО і реєструватись на нього НЕ ТРЕБА.

Для вступу на навчання за державним замовленням потрібно лише скласти фахове вступне випробування та мотиваційний лист, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист.

В 2022 році конкурсний вступний бал складається лише з результатів фахового вступного випробування. Творчої та академічної складової немає.

Мінімальний бал для участі у конкурсі на місця державного замовлення – 125 балів – це мінімальна кількість балів за вступне випробовування для вступу на бюджетні місця!

Максимальна кількість заяв, що подаються за державним замовленням 5 – за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Документи, що необхідні  для вступу:

 1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 2. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 3. диплом бакалавра (оригінал та копії)
 4. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 5. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові публікації за обраною спеціальністю, патенти, участь у виставках, конкурсах, тощо)
 6. кольорова фотографія 3х4 см – 6 шт
 7. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Етапи вступної кампанії

 1. з 01 серпня 2022 р. – реєстрація електронного кабінету вступника
 2. 16 серпня – 15 вересня 2022 р. – прийом заяв та документів (шляхом подачі електронних заяв)
 3. до 19 вересня 2022 р. – Фахові вступні випробування
 4. до 20 вересня 2022 р. – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 5. до 24 вересня 2022 р. – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 6. 25 вересня 2022 р. – зарахування вступників за державним замовленням
 7. до 30 вересня 2022 р. – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 8. 01 жовтня 2022 р. – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Офіційні документи представлено на сайті приймальної комісії pk.kpi.ua
З іншою важливою інформацію, що стосується вступу до магістратури та складання вступних іспитів можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського – https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Розклад роботи атестаційної комісії хіміко-технологічного факультету

Зворотній зв’язок:

063-659-51-78   тел. гарячої лінії
Електронна пошта приймальної комісії ХТФ: kpi.xtf.2021@ukr.net