Шлях до успіху

Корнієнко Оксана вступила на кафедру хімічної технології кераміки та скла в 1998 році. Завжди вирізнялася старанністю, працелюбністю, відповідальністю, була старостою групи. На старших курсах приймала участь у наукових роботах кафедри. КПІ формує характер, вчить всього досягати самостійно, без допомоги, щоб довести насамперед собі, що ти все зможеш.  В 2002 році записалася працювати в Інститут проблем матеріалознавства Національної академії наук України для підготовки кваліфікаційної роботи магістра «Дослідження фазових рівноваг в системі ZrO2-Sm2O3-Y2O3 та можливість використання матеріалів на їх основі для теплозахисних покриттів», яку успішно захистила в 2004 р. і отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 2003 по 2004 р. працювала інженером на кафедрі.

В 2005 році вступила до аспірантури при ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. А в квітні 2011р. Оксана вже кандидат хімічних наук, в 2014 р. вступила до докторантури. З серпня 2018 року працює на посаді завідувача відділу «Функціональної кераміки на основі рідкісних земель» Інституту проблем матеріалознавства.

З одного боку проста історія – студентка добре навчалася і досягла успіху, але ця історія вчить відповідальному ставленню до науки, любові до навчання, бажанню багато читати українською та міжнародними мовами наукової літератури, бути старанною, всі задачі намагатися виконувати якнайкраще, розвиватися у всіх напрямках, бути комунікабельною, спілкуватися з вітчизняними та іноземними науковцями, бути активною, приймати участь у всіх цікавих заходах. І як результат у доробку Оксани Корнієнко:
2008-2010 р. Корнієко О.А. – стипендіат Президента України для молодих вчених.
2011-2013 р. Корнієко О.А. – стипендіат НАН України для молодих вчених.
У 2013 році Корнієнко О.А. отримала грант Президента України для обдарованої молоді для реалізації проекту «Розробка функціональної кераміки на основі оксидів цирконію, церію та лантаноїдів» (розпорядження Президента України від 14 грудня 2012 р. № 218). та лауреат премії Президента України для молодих вчених за  роботу «Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів», наказ Президента України №659/2013 від 2 грудня 2013 р.

 Наразі Корнієнко Оксана Анатоліївна – керівник гранту Національної академії наук України для молодих вчених, виконавець міжнародних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України № Ф28.3/030 та № Ф40.3/038, а також проекту УНТЦ № і проекту ДФФД (Україна-Білорусія) № 73/52-, проекту МОН (Україна – Індія) М/207-, проекту ДФФД-JSPS Ф52/488-2013 (Україна-Японія). Керівник проекту М/120-2019 (Україна-Білорусія).

Напрямок наукової роботи Корнієнко О.А. пов’язаний з дослідженням фазових рівноваг в багатокомпонентних оксидних системах вищої вогнетривкості. Отримані результати досліджень фазових рівноваг в оксидних системах є довідковим матеріалом, вносять суттєвий вклад у розуміння фізико-хімічної природи взаємодії у вивчених системах і дозволяють вирішити ряд принципово важливих практичних задач для розробки нового класу матеріалів конструкційного і функціонального призначення. Результати досліджень можуть використовуватися в практиці науково-дослідних та технологічних робіт в галузі оксидної кераміки і матеріалознавства конструкційних та функціональних оксидних матеріалів. За час роботи в ІПМ НАН України Корнієнко О.А. досліджено фазові рівноваги та побудовано елементи 13 потрійних, 8 подвійних, а також 5 повних подвійних діаграм стану систем. Дослідження таких складних систем проводиться з застосуванням комплексу фізико-хімічних методів: рентгенофазового аналізу (РФА), растрової електронної мікроскопії, локального рентгеноспектрального аналізу (ЛРСА), петрографії, що взаємно доповнюють один одного. І Оксана самостійно працює на багатьох з цих приладів.

В доробку нашої студентки більше 143 публікацій, з них 57 статей в наукових фахових журналах та збірниках наукових праць, та 86 доповідях на міжнародних наукових конференціях.

Приклад Оксани Корнієнко – це приклад відношення не тільки до науки, а й до життя. Хочеться вірити, що Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» сформував Оксану як науковця, привив любов до науки, дав ту основну базу для розвитку. Хочеться побажати Оксані гордо нести славне ім’я нашого вишу, пам’ятати викладачів університету і керівників інституту, що дали путівку у наукове життя,    міцного здоров’я та довгих років життя, творчої наснаги, невсипущої енергії, плідних проектів, вдячних, креативних колег-однодумців та послідовників. Кафедра та університет пишається такими студентами.

Наш випускник Фесієнко Олег в 2017-2018 роках пройшов стажування в Центральній Школі Ліону, після якого в 2018 році захистив в НТУУ «КРІ ім. Ігоря Сікорського» магістерську дисертацію «Неорганічний матеріал  медичного призначення на основі модифікованого нанопористого кремнію».

Робота Фесієнка Олега була присвячена вивченню та оцінці параметрів хімічного модифікування поверхонь нанопористого кремнію з метою створення високоселективних неорганічних матеріалів. Аналіз результатів модифікації проводився методами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, інфрачервоної спектроскопії відбиття/абсорбції за фазовою модуляцією,

інфрачервоної спектроскопії перетворень Фур’є за повного відбиття та ін.

У Франції в магістратурі Олег вивчав наступні предмети:

 

  • Механічна стійкість матеріалів
  • Матеріали в сфері енергетики
  • Термодинаміка матеріалів
  • Сполуки та шари покриттів на них
  • Функціональні оксиди
  • Новітні методи створення матеріалів
  • Композитні матеріали

Також він приймав участь у міжнародному проекті за темою «Синтез та аналіз матеріалів на основі Si для швидкого аналізу крові на сепсис».

Перед захистом магістерської дисертації у Франції Олег пройшов 6 місячне стажування в лабораторії Ampere (м. Ліон), під час якого приймав участь в науковому проекті «Лабораторія на чипі», що пов’язаний з розробкою та впровадженням модуля для розділення різноманітних частинок, що знаходяться в рідині шляхом акустофорезу (для медичних та аналітичних застосувань).

Наразі Олег навчається в аспірантурі університету Grenoble Alpes в Лабораторії Технологій Мікроелектроніки, м. Гренобль, Франція.

Побажаємо йому успіхів та натхнення.

Нагорна Ольга

У рамках програми “Erasmus+” виборола грант на навчання 1 семестру в Лейденському університеті. Ще будучи студенткою другого курсу почала займатися науковими дослідженнями і вже має публікацію Nahorna O. «Alternative sources of energy, Collection of materials Student Scientific Conference “Contemporary issues of light and light technologies in Ukraine and around the world” (November 2015)». Наразі в університеті займається як теоретичними, так і практичними курсами з хімії та хімічної технології. Курс лекцій для студентів надається англійською, але для Ольги це не проблема, вона має сертифікати English – upper-intermediate та French – pre-intermediate. Ще навчаючись у школі та на перших курсах університету відвідувала курси з біології, валеології, медицини. Має цікаві хоббі – читання, музика, фотографія. Крім навчання в Нідерландах у Лейденському університеті ще є багато побутових питань, які необхідно вирішувати самотужки і все-таки вона вважає: «Я думаю, что все эти сложности стоят того невероятного опыта, который я здесь получаю».

Ольга Нагорна в 2017 році проходила наукове стажування у Лейденському університеті (м. Лейден, Нідерланди). Отримала схвальні рекомендації для подальшого навчання. Після закінчення бакалаврату і отримання диплому КПІ ім. Ігоря Сікорського Нагорна О. вступила до магістратури університету Лісабону (Португалія), Вищого Інституту Агрономії за спеціальністю Менеджмент природних ресурсів. Наразі вона добре навчається.

Приймала участь в Зимовій школі в Іспанії, у відборі до участі в науковій конференції. Її наукова робота була присвячена вирішенню проблем, що виникли в зв’язку з вирубкою Карпатських лісів. Ольга відмічає, що вона добре виступала тому, що  «пройшла дуже хорошу школу КПІ».

 

Весельська Олександра, випускниця кафедри 2016 року

В 2010 році я вступила до Київського політехнічного інституту на хіміко-технологічний факультет на кафедру хімічної технології кераміки та скла. Вибір вищого навчального закладу я зробила скориставшись порадою батьків та виходячи з міркування, що найкращі можливості працевлаштування матиму по закінченню навчання за інженерною чи технічною спеціальністю. Серед запропанованих напрямів навчання найближчою для мене була хімічна технологія. Мені завжди подобалось навчатись і здобувати нові знання, так було і тут.

Протягом бакалаврату я звернула увагу, що фундаментальні дисципліни є для мене значно більш цікавими ніж предмети прикладного характеру. Дві коротких наукових практики під час навчання (одна в Інституті проблем сорбції та ендокологі НАН України, інша – в НТУУ «КПІ») підвели мене ще ближче до думки, що майбутнє науковця для мене більш привабливе ніж робота в промисловості. Тому я була дуже рада нагоді продовжити навчання на магістратурі за програмою подвійного диплому між КПІ на Університетом м. Ле Ман, Франція (Université du Maine), де отримала диплом магістра загальної хімії та неорганічних матеріалів наукового спрямувння. Практично усі предмети, що вивчалися протягом магістратури були дуже цікавими, але найціннішими та найбільш корисними для мене були і є знання в сфері кристалографії та рентгеноструктурного аналізу, зокрема методу порошкової дифракції. Роботу магістра, яку захищала в КПІ – «Люмінесценція фторидних стекол допованих Ho3+/Tm3+/Yb3+» була виконана в ІМММ (Інститут Молекул та Матеріалів м. Ле Ман – Institut des Molécules et Matériaux du Mans), наукову роботу у Франції – «Дослідження фазових перетворень та фотофізичних властивостей тіолятів золота» (в Інституті дослідження каталізу на навколишнього середовища міста Ліон – Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon).

В 2016 вступила до аспірантури в цьому ж інституті. До цілей моєї науково-дослідної роботи входять дослідження можливості використання фазових перетворень тіолятів золота, срібла та міді для збереження інформації (Phase-Change RAM). На даному етапі, моя наукова праця в аспірантурі значною мірою концентрується навколо дослідження кристалічної структури цих гібридних матеріалів та розуміння взаємозв’язку структури з фотофізичними властивостями. Робота є захопливою і цікавою, а значить мій вибір спеціальності був правильним, сподіваюсь, що і ви його зробитe правильно.

Евген Жмаєв, випускник кафедри 2011 року.

Yevgen Zhmayev graduated from the UNESCO associated specialized school №211 in Kyiv and received a “gold medal” for scholastic achievements. He continued his studies in the Faculty of Chemical Technology of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, where he joined the Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass in 2007. In 2011, he graduated with honors and received a Bachelor of Science degree in Chemical Technology. During his undergraduate studies, he became involved in various research projects, and in 2011 completed a military service with a rank of Junior Lieutenant of the Armed Forces of Ukraine. In the summer of 2010 he did a research internship at the School of Chemical and Biomolecular Engineering at Cornell University, working on enabling “green” cellulosic ethanol bio-fuel production via enzymatic and alkaline hydrolysis, under the supervision of Prof. Y. L. Joo. Excitement over this research led him to continue as a doctorate student in Joo Research Group at the Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering at Cornell University. He defended his Ph.D. thesis in January 2017, and is moving to Muenster, Germany, to join the Coatings Division of the BASF Group.

Колмиков Олексій та Пилипко Сергій – випускники кафедри 2012 року.

Студенти нашої кафедри Колмиков Олексій та Пилипко Сергій проходили навчання за програмою подвійного диплому в магістратурі НТУУ «КПІ» та університету м. Ле Ман у Франції. Успішно захистили магістерські дисертації: «Синтез та вивчення властивостей стекол на основі фторидів індію та галію для волокнистої оптики» та «Синтез люмінесцентних матеріалів на основі рідкоземельних оксофторидів», які отримали високу оцінку як в НТУУ «КПІ», так і в університеті м. Ле Ман.

Сьогодні Олексій навчається в аспірантурі Université de Lorraine, Франція. Сергій працює і навчається в аспірантурі в Université Montpellier 2, Montpellier, Languedoc-Roussillon, Франція. Нещодавно за підсумками роботи над кандидатською дисертацією ним опубліковано одразу декілька наукових статей у всесвітньо відомих наукових журналах.

Ми щиро вітаємо наших випускників і бажаємо творчого натхнення, здійснення професійних планів, особистих задумів, достатку та благополуччя!