Освітні програми

Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» (спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія) Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів

Рецензія

Каталог вибіркових дисциплін

Магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (161 Хімічні технології та інженерія) Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (161 Хімічні технології та інженерія)  Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення

Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія