Навчальний процес

Кафедра хімічної технології кераміки та скла є випусковою кафедрою Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, яка проводить підготовку студентів для отримання ступенів вищої освіти: “бакалавр” за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” (галузь знань 16 “Хімічна та біоінженерія”) та “магістр” за спеціалізацією “Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів”.

Тривалість навчання: “бакалавр” – 4 роки, “магістр” – 1 рік 10 місяців.


Випускники кафедри набувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню та сприяє інтеграції в Болонський процес.

Список дисциплін можна переглянути за даним посиланням.