Наукова робота

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Нові області використання матеріалів, отриманих золь-гель методом;
 • Гібридні органо-неорганічні матеріали;
 • Самоорганізація, супрамолекулярні та ієрархічні матеріали і адсорбенти;
 • Тонкі плівки, покриття та активні поверхні;
 • Матеріали золь-гель синтезу для оптики;
 • Золь-гель синтез матеріалів для каталіза і мембран;
 • Золь-гель технологія і промисловість;
 • Розробка нових функціональних керамічних та склокристалічних матеріалів;
 • Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження;
 • Використання альтернативних сировинних матеріалів;
 • Фізико-хімічне дослідження властивостей природних силікатів та модифікування їх поверхні;
 • Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження при виробництві силікатних матеріалів та виробів;
 • Розробка основ використання альтернативних матеріалів та техногенних відходів;
 • Розробка високоефективних сорбуючих матеріалів для захисту водних ресурсів від
 • забруднення токсичними та радіоактивними металами;
 • Розробка нових функціональних керамічних та склокерамічних матеріалів, тощо.В 2014 році кафедрою ХТКС підготовлено звіт за результатами натурних випробувань та моніторингу бар’єрів в рамках виконання проекту УНТЦ Р-454. До звіту включено рекомендації щодо захисту грунтових вод від важких металів та радіонуклідів, що утворюються в ході гірничовидобувної діяльності, а також оцінені ризики для здоров’я людей, які проживають поблизу техногенних територій.
  Національний експерт з захисту підземних вод, співробітник Агенції з охорони довкілля США (US EPA) Michael Wireman високо оцінив виконану роботу. Як результат – учаснику проекту від кафедри ХТКС, ст. викл, к.т.н. Яценку А.П. був наданий Грант від Міжнародного секретаріату гідрогеологічного товариства (IAH/IAH), який, відповідно до затвердженої програми, надає можливість підвищення кваліфікації, освоєння методів дослідження, навчання, участі зі спонсорською підтримкою у міжнародних форумах і користування базами даних та науковою літературою провідних університетів США.