Жданюк Наталія Василівна

 

к.т.н., старший викладач
тел: (044) 204-97-78
e-mail: n.zhdanyuk@kpi.ua
21 корпус, каб. № 413
Cторінка на сайті Intellect KPI
Orcid
Google Scholar

Освіта:

1992 – Київський політехнічний інститут
2019 – Кандидат технічних наук

Перелік курсів:

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів
Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства
Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
Теоретичні основи хімічної технології кераміки та скла
Прикладна хімія неорганічних керамічних матеріалів
Іноваційні технології у виробництві керамічних матеріалів
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
Теплові процеси і агрегати в технології кераміки і скла

Наукові здобутки:

Кількість публікацій в журналах: понад 10
Кількість отриманих авторських свідоцтв та патентів: 1

Перелік вибраних публікацій

Напрямки наукових досліджень:

Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення вод, забруднених важкими металами та радіонуклідами
Синтез і дослідження властивостей нових склокристалічних матеріалів на основі відходів рудозбагачення

Тема дисертації:

Розробка сорбентів на основі модифікованих глин для захисту вод від неорганічних токсикантів