Ковальчук Ірина Андріївна

 

д.х.н., доцент, ст.досл.
тел: (044) 204-97-78
e-mail: kovalchuk.iryna@lll.kpi.ua
21 корпус, каб. № 307
Cторінка на сайті Intellect KPI
Orcid
Google Scholar
Scopus

Освіта:

1996 – Львівський державний університет ім. І.Я. Франка, хімічний факультет
2002 – кандидат хімічних наук
2017 – старший дослідник
2021 –  доктор хімічних наук

Перелік курсів:

Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу

Наукові здобутки:

Кількість публікацій в журналах: понад 100
Кількість отриманих авторських свідоцтв та патентів: 3

Перелік вибраних публікацій

Ковальчук І.А., Лагута А.М. Корнілович Б.Ю., Тoбілко В.Ю. Органофілізовані шаруваті силікати для видалення сполук урану (VI) з мінералізованих вод // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020. – 2. – С. 215-227.

Kornilovych B., Wireman M., Ubaldini S., Guglietta D., Koshik Yu., Caruso B., Kovalchuk I. Uranium Removal from Groundwater by Permeable Reactive Barrier with Zero-Valent Iron and Organic Carbon Mixtures: Laboratory and Field Studies // Metals. – 2018. – 8, 408. – P. 1-15.

Kovalchuk I., Tobilko V., Kholodko Yu., Zahorodniuk N., Kornilovych B. Purification of mineralized waters from U(VI) compounds using bentonite/iron oxide composites // Technology Audit and Production Reserves. – 2020. – 3/3(53). – P. 12-18.

Напрямки наукових досліджень:

Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення вод, забруднених важкими металами та радіонуклідами