Корнілович Борис Юрійович

 

завідувач кафедри
чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор
тел: (044) 204-98-81
e-mail: b_kornilovych@kpi.ua
21 корпус, каб. № 412
Cторінка на сайті Intellect KPI
Orcid
Google Scholar

Освіта:

1973 – Київський політехнічний інститут
1992 – доктор хімічних наук
2002 – професор
2003 – член-кореспондент Національної академії наук України
2005 –  завідувач кафедри

Перелік курсів:

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів
Прикладна хімія неорганічних керамічних матеріалів
Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства 1

Наукові здобутки:

Кількість публікацій в журналах: понад 100
Кількість отриманих авторських свідоцтв та патентів: понад 30
Кількість виданих монографій, підручників та навчальних посібників: 6
Під його керівництвом захищено 12 кандидатських диссертацій (PhD)

Перелік вибраних публікацій

Kovalchuk I. et al. Purification of mineralized waters from U (VI) compounds using bentonite/iron oxide composites. Kovalchuk I., Tobilko V., Kholodko Yu., Zahorodniuk N., Kornilovych B. //Technology audit and production reserves. – 2020. – Т. 3. – №. 3 (53). – С. 12-18.

Tobilko V. et al. Adsorption of Uranium (VI) from Aqueous Solutions by Amino-functionalized Clay Minerals. Tobilko, V., Spasonova, L., Kovalchuk, I., Kornilovych, B., Kholodko, Y. //Colloids and Interfaces. – 2019. – Т. 3. – №. 1. – С. 41.

D. Doroshenko, I. Pylypenko, I. Kovalchuk, B. Kornilovych, L. Spasonova. Investigation of the structure and sorption peculiarities of cobalt and uranium ions by nanocomposites based on montmorillonite and tetraethoxysilane// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Т. 5. – №. 6 (95). – С. 6-11.

Kornilovych B. et al. Uranium removal from groundwater by permeable reactive barrier with zero-valent iron and organic carbon mixtures: laboratory and field studies //Metals. – 2018. – Т. 8. – №. 6. – С. 408.

Напрямки наукових досліджень:

Синтез та дослідження методів модифікуваня шаруватих силікатів з метою створення на їх основі сорбційних матеріалів широкого призначення. Дослідження ефективності вилучення важких металів і радіонуклідів з водних розчинів адсорбентами на основі глинистих мінералів.