Павленко Володимир Михайлович

 

заступник завідувача кафедри
к.т.н., доцент
тел: (044) 204-98-81
e-mail: v_pavlenko@kpi.ua
21 корпус, каб. № 305
Cторінка на сайті Intellect KPI
Orcid
Google Scholar

Освіта:

1973 – Київський політехнічний інститут
1981 – кандидат технічних наук

Перелік курсів:

Екологічна безпека технологічних процесів у галузі

Наукові здобутки:

Кількість публікацій в журналах: понад 70
Кількість отриманих авторських свідоцтв та патентів: 7
Кількість виданих монографій, підручників та навчальних посібників: 5

Перелік вибраних публікацій

Pavlenko V.M. Tobilko V.Yu. Purification of aqueous medium from heavy metals using sorption materials based on silicate dispersions // Almanahul SWorld, 2020. – № 3,  p. 1-6.

Дорошенко Д. В. и др. Одержання наноструктурованих матеріалів на основі гідрослюд для іммобілізації токсичних речовин. Дорошенко, Д. В., Спасьонова, Л. М., Павленко, В. М., Корнілович, Б. Ю. //Наукові вісті Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. – 2017. – №. 3. – С. 95-103.

Корнилович Б. Ю. и др. Структурообразование в керамических матрицах для иммобилизации цезия. Корнилович, Б. Ю., Павленко, В. М., Рудый, А. И., Спасенова, Л. Н.//Research Bulletin of NTUU” Kyiv Polytechnic Institute”. – 2012. – №. 3.

 

Напрямки наукових досліджень:

Синтез функціональних матеріалів на основі природних силікатів.