Пилипенко Ігор Володимирович

к.х.н., старший викладач
тел: (044) 204-97-78
e-mail: i.pylypenko@kpi.ua
21 корпус, каб. № 413
Cторінка на сайті Intellect KPI
Orcid
Google Scholar

Освіта:

2011 – Київський політехнічний інститут
2016 – кандидат хімічних наук

Перелік курсів:

  • Кристалохімія
  • Комп’ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів
  • Іноваційні технології у виробництві спеціального та побутового скла
  • Іноваційні технології у виробництві керамічних матеріалів 1 Особливості технології будівельної та тонкої кераміки
  • Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – 1. Теорія фазової рівноваги
  • Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів
  • Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів – 2. Будова силікатів. Хімія кремнія. Теорія спікання. Скловидний стан
  • Дипломне проектування

Наукові здобутки:

Кількість публікацій в журналах: понад 19
Кількість отриманих авторських свідоцтв та патентів: 2
Кількість виданих монографій, підручників та навчальних посібників: – 5

Перелік вибраних публікацій

Пилипенко І.В., Спасьонова Л.М. Вилучення хрому(VI) з водних розчинів композитами на основі монтморилоніту та оксиду заліза http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-121-127

Напрямки наукових досліджень:

Напівсинтетичні сорбційні матеріали на основі глинистих мінералів
Глинисті мінерали інтеркальовані полігідроксокомплексами перехідних металів

Тема дисертації: Синтез і сорбційні властивості мікро/мезопоруватих систем на основі пілар-монтморилоніту