Загороднюк Наталія Андріївна

Загороднюк Наталія Андріївна

Тема: Силікатні керамічні матеріали на основі штучної та природної сировини

Основні наукові публікації:

  1. Kovalchuk I., Tobilko V., Kholodko Yu., Zahorodniuk N. Kornilovych B. Purification of mineralized waters from U(VI) compounds using bentonite/iron oxide composites// Technology audit and production reserves. – № 3/3(53), 2020. – С. 7
  2. Бондарєва А.І., Загороднюк Н.А., Тобілко В.Ю. Мезопоруватий композиційний сорбент на основі бентоніту/ VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (22-23 квітня 2020 р., м. Київ)
  3. Загороднюк Н.А, Дорошенко Д.В., Пилипенко І.В. Сорбенти на основі монтморилоніту та силікагелю для вилучення важких металів з водних розчинів/ VII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (11-13 квітня 2018 р., м. Київ)
  4. Загороднюк Н.А., Економічні перспективи виготовлення скляної тари в Україні/ХVII Міжнародна науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи”. (15-16 травня 2018)
  5. Zahorodniuk N.A., Electric melting of glass/ Science and technology of XXI century (29 november, 2018)
  6. Загороднюк Н.А., “Розумні стекла” зі змінною прозорістю/ VII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. (11-13 квітня 2018 р., м. Київ)