Міщенко Анастасія Юріївна

Міщенко Анастасія Юріївна

Тема дисертації: Прозорі електропровідні покриття на склі спеціального призначення

21 корпус, лаб. № 312

 

 

 

Основні наукові публікації

  1. Міщенко А.Ю., Яценко А.П. оптичні властивості тонких прозорих піролітично осаджених електропровідних плівок системи SnO2–In2O3 / Збірник тез доповідей VIII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології – м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ХТФ. – 2020. – С.70.
  2. Iatsenko A., Mishchenko A., Kornilovych B. Investigation of thermal stability, optical properties, phase and chemical composition of transparent conductive tin oxide films deposited by pyrolytic method on silica float glass // Technology audit and production reserves. – 2019. – Т. 5. – №. 3 (49).
  3. Міщенко А.Ю., Яценко А.П. Вплив фтору на оптичні властивості прозорих електропровідних плівок SnO2 отриманих піролітичним методом на флоат-склі / Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Хімія та сучасні технології», Т.2. – м. Дніпро, УДХТУ. – 2019. – С.62.