Практика

В 2020 р. студенти та здобувачі кафедри у повному обсязі пройшли практику:

переддипломну: студенти 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки (група ХМ-91мп), 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання (група ХМ-61) та 3-го курсу денної (група ХМ-п71) та заочної (група ХТз-п71) форми навчання за прискореною програмою підготовки;

науково-дослідну: студенти 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за освітньо-науковою програмою підготовки (група ХМ-81мн), здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти першого року навчання освітньо-наукової програми підготовки (група ХМ-01ф), та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти другого року навчання освітньо-наукової програми підготовки (група ХМ-91ф);

педагогічну: здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти другого року навчання освітньо-наукової програми підготовки (група ХМ-01ф).

Базами для проходження зазначених практик в 2020р. були наступні підприємства та організації:

– ПрАТ “Ветропак Гостомельский Склозавод”;

– Група компаній “АТЕМ ГРУП”

– Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

– Випускова кафедра ХТКС.


В II семестрі 2017-2018 н.р. студенти кафедри 4 курсу (групи ХМ-41 та ХМ-42) у повному обсязі та відповідно до виданого завдання пройшли виробничу практику на таких підприємствах:
ПрАТ “Ветропак Гостомельский Склозавод” – 16 студентів
Компанія “Атем” – 17 студентів
Результати практики затверджені протоколом №5 засідання кафедри ХТКС від 23.05.2018.


Також Ви можете ознайомитись з профільними для кафедри кераміки та скла підприємствами та організаціями на яких представлена можливість проходити переддипломну та виробничу практику, а у разі успішного закінчення навчання набути працевлаштовання за здобутою спеціальністю. Детальніше про кожну організацію ви можете дізнатись, якщо натиснете на логотип:

ПрАТ “Ветропак Гостомельский Склозавод”

Компанія “Агромат”

Компанія “Атем”


Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології НАН України

Інститут Проблем Матеріалознавства ім. Францевича НАН України