Силабуси

ОС Бакалавр

2 курс

Прикладна хімія неорганічних керамічних матеріалів
Основи технології силікатних матеріалів + Курсова робота
Технічний аналіз у виробництві кераміки та скла* + Курсова робота*
Теоретичні основи технології кераміки та скла

3 курс

Інструментальні методи хімічного аналізу*
Теоретичні основи технології кераміки та скла + Курсова робота
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла*
Хімія силікатів та неорганічних речовин
Колоїдно-хімічні аспекти технології неорганічних і органічних матеріалів
Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
Хімія кремнію
Кристалохімія

4 курс

Теплові процеси і агрегати в технології кераміки і скла + Курсовий проект
Екологічна безпека технологічних процесів у галузі
Хімічна технологія кераміки + Курсова робота
Хімічна технологія скла
Основи проектування виробництв кераміки та скла
Сучасне обладнання технологічних процесів галузі
Особливості проведення досліджель в галузі хімії силікатів*
Переддипломна практика

 ОС Магістр

1 курс (магістри ОПП та ОНП)

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів 1*
Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів 2* + Курсова робота
Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 Основи наукових досліджень*
Наукова робота за темою магістерської дисертації 2 Наукова робота за темою магістерської дисертації*
Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу*
Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу*
Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла*
Комп’ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів

2 курс (магістри ОПП)

Практика

2 курс (магістри ОНП)

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства
Курсова робота з сучасних проблем силікатного матеріалознавства
Інформаційне забезпечення наукових досліджень*
Наукова робота за темою магістерської дисертації 3
Науково-дослідна практика

Доктор філософії (PhD)

Міжнародні наукові проєкти*
Сучасні екологічно чисті технології*
Силікатне матеріалознавство*
Науково-дослідна практика
Педагогічна практика