Список дисциплін

1 курс

Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація кераміки та скла
Теоретичні основи технології кераміки та скла
Методологія наукових досліджень

2 курс

Основи технології силікатних матеріалів
Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація кераміки та скла
Основи матеріалознавства тугоплавких сполук
Кристалохімія

3 курс

Інструментальні методи хімічного аналізу
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
Основне технологічне обладнання заводів галузі
Теплотехнологічні агрегати силікатного виробництва – 1
Прикладні розділи технології кераміки

4 курс

Екологічна безпека технологічних процесів у галузі
Теплотехнологічні агрегати силікатного виробництва – 2
Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів – 1. Теорія фазової рівноваги
Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів – 2. Будова силікатів. Хімія кремнія. Теорія спікання. Скловидний стан
Основи проектування хімічних виробництв
Прикладні розділи технології скла
Переддипломна практика
Дипломне проектування

5 курс

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів
Комп’ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів
Інноваційні технології у виробництві керамічних матеріалів
Інноваційні технології у виробництві спеціального та побутового скла
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень
Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу
Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу
Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла
Технологічне проектування виробництв кераміки та скла
Переддипломна практика
Підготовка дипломного проекту (роботи)

6 курс

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства
Інформаційне забезпечення наукових досліджень
Наукова робота за темою магістерської роботи
Науково-дослідна практика
Підготовка дипломної роботи магістра