Силабуси

ОС Бакалавр

2 курс

Прикладна хімія неорганічних керамічних матеріалів
Основи технології силікатних матеріалів + КР
Технічний аналіз у виробництві кераміки та скла* + Курсова робота*
Теоретичні основи технології кераміки та скла

3 курс

Інструментальні методи хімічного аналізу*
Теоретичні основи технології кераміки та скла + КР
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла
Хімія силікатів та неорганічних речовин
Поверхневі явища у дисперсних системах
Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
Хімія кремнію

4 курс

Теплові процеси і агрегати в технології кераміки і скла + КП
Екологічна безпека технологічних процесів у галузі
Хімічна технологія кераміки +КР
Хімічна технологія скла
Основи проектування хімічних виробництв
Основне технологічне обладнання заводів галузі
Особливості проведення досліджель в галузі хімії силікатів*
Переддипломна практика
Дипломне проектування

 ОС Магістр

1 курс (магістри ОПП та ОНП)

Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів 1*
Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів 2* + КР
Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 Основи наукових досліджень*
Наукова робота за темою магістерської дисертації 2 Наукова робота за темою магістерської дисертації*
Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу*
Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу
Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла*
Комп’ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів

2 курс (магістри ОПП)

Практика
Підготовка дипломного проекту (роботи)

2 курс (магістри ОНП)

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства
Курсова робота з сучасних проблем силікатного матеріалознавства
Інформаційне забезпечення наукових досліджень*
Наукова робота за темою магістерської дисертації 3
Науково-дослідна практика
Підготовка дипломної роботи магістра

Доктор філософії (PhD)

Міжнародні наукові проєкти*
Сучасні екологічно чисті технології
Силікатне матеріалознавство
Науково-дослідна практика
Педагогічна практика