Поточна держбюджетна тема

Комплексна науково-дослідна робота № 2307 п “Новітні нанодисперсні оксидні та композитні адсорбенти і каталізатори екологічного призначення”

Термін виконання:
початок: 01.04.2020 р.
закінчення: 31.12.2022 р.

Підрозділи виконавці: кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР, В та ЗХТ), кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС), хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

ЗАВЕРШЕНІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ

Комплексна науково-дослідна робота № 2003 п “Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями”

Термін виконання:
початок: 01.01.2017 р.
закінчення: 31.12.2019 р.

Підрозділи виконавці: кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР, В та ЗХТ), кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС), хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Інформаційні звіти за 2017 р:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал