Вступ на 1 курс за сертифікатами ЗНО

Освітня програма ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Сучасні неорганічні керамічні матеріали отримують внаслідок хімічних реакцій органічних та неорганічних речовин методами порошкових технологій. Це матеріали, які одержують на основі силікатів – хімічних сполук кремнію (силіцію), що мають визначальне значення для розвитку сучасної цивілізації і найкращий приклад цього – Кремнієва Долина в США – технополіс майбутнього. Для оволодіння професією студенти одержують комплекс знань з неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімії силікатів, хімічної технології та екологічної хімії. Студенти старших курсів виконують дипломні проекти в інститутах Національної академії наук та проходять стажування в провідних університетах країн Європи та США. Випускники працюють на керівних та інженерних посадах як на провідних промислових підприємствах, так і в наукових установах Україні та за кордоном.

У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019 – 2022 років.

Для вступу на спецільність 161 Хімічні технології та інженерія потрібні сертифікати ЗНО
– Українська мова (2021) або Українська мова та література (2019 або 2020 рр.)
– Математика (2019, 2020 або 2021 рр.)
Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Хімія, або Географія, або Біологія

Загальний конкурсний бал не менше 125.

У 2022 році вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет, як і минулого року. А от вступників на контракт очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт – до 30 заяв включно.

Розрахувати свій конкурсний бал саме для участі у конкурсі для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського можливо за допомогою калькулятора.

Підрахунок конкурсного балу вступника. Конкурсний бал (КБ) на природничо-технічному спрямуванні підготовки бакалаврів з урахуванням вагових коефіцієнтів розраховується за формулою:

КБ = (К1 · П1 + К2 · П2 + К3 · П3 + К4 · А + К5 · МЛ + К6 · ОУ) · ГК · СК,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 – 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно таблиці. Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.

Вагові коефіцієнти предметів ЗНО:
українська мова – 0.25;
математика – 0.5;
Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Хімія, або Географія, або Біологія – 0.2

Вага бала за успішне за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки
КПІ ім. Ігоря Сікорського (K6) – 0,05

СК = 1,05 та ГК = 1,02 для заяв з 1 і 2 пріоритетом.

ДОДАТКОВІ БАЛИ:
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах
(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть
нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.

Вартість навчання у 2021-2022 навчальному році (одного року) українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт складає 20200 грн (очна форма навчання) та 11300 грн (заочна форма навчання)

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2022 року, 18-00
Строки проведення співбесід 18 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня 22 липня 2022 року, 18-00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 27 липня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 04 серпня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 11 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 05 серпня 2022 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
12 серпня 2022 року

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів

Термін Дні Години
26 квітня — 16 травня 2022 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
17 травня 2022 року Вівторок 1400-1800
13 — 16 червня 2022 року Понеділок — Четвер 1400-1700
01 липня — 13 липня 2022 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
14 — 22 липня 2022 року Понеділок — П’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27 липня — 04 серпня 2022 року Середа (27.07) — Четвер (04.08) 0900-1800
05 — 16 серпня 2022 року Понеділок — Четвер 1200-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Телефени для довідок:
+380 (44) 204-97-78
+380 (44) 204-98-81
Контактний e-mail: htks@kpi.ua

Більш детальну інформацію щодо вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО Ви можете отримати на сайті приймальної комісії.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського