Вступ на 1 курс за сертифікатами ЗНО

Освітня програма ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Сучасні неорганічні керамічні матеріали отримують внаслідок хімічних реакцій органічних та неорганічних речовин методами порошкових технологій. Це матеріали, які одержують на основі силікатів – хімічних сполук кремнію (силіцію), що мають визначальне значення для розвитку сучасної цивілізації і найкращий приклад цього – Кремнієва Долина в США – технополіс майбутнього. Для оволодіння професією студенти одержують комплекс знань з неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімії силікатів, хімічної технології та екологічної хімії. Студенти старших курсів виконують дипломні проекти в інститутах Національної академії наук та проходять стажування в провідних університетах країн Європи та США. Випускники працюють на керівних та інженерних посадах як на провідних промислових підприємствах, так і в наукових установах Україні та за кордоном.

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Для вступу на спецільність 161 Хімічні технології та інженерія потрібні сертифікати ЗНО
– Українська мова (2021) або Українська мова та література (2018, 2019 або 2020 рр.)
– Математика (2018, 2019, 2020 або 2021 рр.)
Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Хімія, або Географія, або Біологія

Загальний конкурсний бал не менше 125.

У 2021 році вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет, як і минулого року. А от вступників на контракт очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт – до 30 заяв включно.

Розрахувати свій конкурсний бал саме для участі у конкурсі для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського можливо за допомогою калькулятора.

Підрахунок конкурсного балу вступника. Конкурсний бал (КБ) на природничо-технічному спрямуванні підготовки бакалаврів з урахуванням вагових коефіцієнтів розраховується за формулою:

КБ = (К1 · П1 + К2 · П2 + К3 · П3 + К4 · А + К5 · МЛ + К6 · ОУ) · ГК · СК,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 – 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно таблиці. Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.

Вагові коефіцієнти предметів ЗНО:
українська мова – 0.25;
математика – 0.5;
Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Хімія, або Географія, або Біологія – 0.2

Вага бала за успішне за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки
КПІ ім. Ігоря Сікорського (K6) – 0,05

СК = 1,05 та ГК = 1,02 для заяв з 1 і 2 пріоритетом.

ДОДАТКОВІ БАЛИ:
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах
(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть
нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.

Вартість навчання у 2020-2021 навчальному році (одного року) українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт складає 16600 грн (очна форма навчання) та 11300 грн (заочна форма навчання)

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)
 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня 2021 року
 Початок прийому заяв та документів  14 липня 2021 року
 Строки проведення співбесід  17 липня 2021 року
 Закінчення прийому заяв та документів*  для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня  18:00 23 липня 2021 року
 для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів  18:00 16 липня 2021 року
 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення**  не пізніше 28 липня 2021 року
 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення**  не пізніше 18:00 02 серпня 2021 року
 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками які беруть участь у конкурсному відборі,на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не пізніше 17:00 12 серпня 2021 року***
 Терміни зарахування вступників  за державним замовленням  не пізніше 09 серпня 2021 року***
 за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 17 серпня 2021 року***

*вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного замовлення). У період з 17 по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, вступних іспитів, їх організація та проведення визначаються відповідно до законодавства;
**оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 12:00 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 години 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 години 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня;
***в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів

Термін Дні Години
11 травня — 02 червня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
03 червня 2021 року Четвер 1000-1800
21 червня — 13 липня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
14 — 23 липня 2021 року Понеділок — П’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27 липня — 02 серпня 2021 року Вівторок — Неділя, Понеділок 0900-1800
03 — 06 серпня 2021 року Вівторок — П’ятниця 1200-1700
07 серпня 2021 року Субота 1200-1800
09 — 14 серпня 2021 року Понеділок, Середа, Четвер 1400-1700
Вівторок, П’ятниця, Субота 1000-1300
16 — 20 серпня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Cвяткові дні Вихідний

Телефени для довідок:
+380 (44) 204-97-78
+380 (44) 204-98-81
Контактний e-mail: htks@kpi.ua

Більш детальну інформацію щодо вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО Ви можете отримати на сайті приймальної комісії.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році