Вступ на 1 курс за результатами НМТ (ЗНО)

Освітня програма Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Сучасні неорганічні керамічні матеріали отримують внаслідок хімічних реакцій органічних та неорганічних речовин методами порошкових технологій. Це матеріали, які одержують на основі силікатів – хімічних сполук кремнію (силіцію), що мають визначальне значення для розвитку сучасної цивілізації і найкращий приклад цього – Кремнієва Долина в США – технополіс майбутнього. Для оволодіння професією студенти одержують комплекс знань з неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімії силікатів, хімічної технології та екологічної хімії. Студенти старших курсів виконують дипломні проекти в інститутах Національної академії наук та проходять стажування в провідних університетах країн Європи та США. Випускники працюють на керівних та інженерних посадах як на провідних промислових підприємствах, так і в наукових установах Україні та за кордоном.

У 2022 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії україни або результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

Загальний конкурсний бал має бути не менше 125.

Розрахувати свій конкурсний бал саме для участі у конкурсі для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського можливо за допомогою калькулятора.

Підрахунок конкурсного балу вступника. Конкурсний бал (КБ) на природничо-технічному спрямуванні підготовки бакалаврів з урахуванням вагових коефіцієнтів розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця
переведення тестових балів з української мови, математики, історії України
національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку;
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 4 до цього Порядку.
Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток:
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2
Вагові коефіцієнти НМТ:
українська мова – 0.3;
математика – 0.5;
історія України – 0.2.
ДОДАТКОВІ БАЛИ:
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для
вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням
Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох
конкурсних предметів за вибором вступника.

Вартість навчання у 2022-2023 навчальному році (одного року) українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт складає 16600 грн (очна форма навчання) та 11300 грн (заочна форма навчання)

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, індивідуальну усну співбесіду 08 серпня 2022 року, 18-00
Строки проведення індивідуальної усної співбесіди 09 серпня – 16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та/або національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня 23 серпня 2022 року, 18-00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 02 вересня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 16 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня 2022 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

17 вересня 2022 року

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів

Розклад роботи 01.06.2022 – 27.06.2022:
Понеділок – четвер з 14:00 до 17:00.
П’ятниця, субота, неділя – вихідні

Увага! У звʼязку з воєнним станом у розкладі роботи можливі зміни

Термін Дні Години
27 червня – 17 липня 2022 року Понеділок – Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
18 липня 2022 року Понеділок 1400-1800
01 – 28 липня 2022 року Понеділок – Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
29 липня – 23 серпня 2022 року Понеділок – П’ятниця 0900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
26 – 26 серпня 2022 року Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
29 серпня – 02 вересня 2022 року Понеділок – П’ятниця 0900-1800
03 – 16 вересня 2022 року Понеділок – Четвер 1200-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
20 – 24 вересня 2022 року Вівторок – Субота 0900-1800
25 вересня 2022 року Неділя 1000-1300
26 – 30 вересня 2022 року Понеділок – П’ятниця 1400-1700
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Зворотний зв’язок:
063-659-51-78 тел. гарячої лінії
Електронна пошта приймальної комісії ХТФ: kpi.xtf.2021@ukr.net

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського