Освітні програми

Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» (спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія) Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів (набір припинено)

Рецензія

Каталог вибіркових дисциплін (2019 рік втупу)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» (спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія) Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Каталог вибіркових дисциплін (2020 рік вступу)

Каталог вибіркових дисциплін (2021 рік вступу)

Магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (161 Хімічні технології та інженерія) Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Каталог вибіркових дисциплін (2022 рік вступу)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (161 Хімічні технології та інженерія)  Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення (набір припинено)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (161 Хімічні технології та інженерія) Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів

Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Мета освітньої програми:

Підготувати конкурентоспроможних професіоналів, які володіють:

  • компетентностями щодо вирішення актуальних комплексних проблем та поточних задач  хімічних технологій та інженерії в рамках професійної, дослідницько-інноваційної і педагогічної діяльностей;
  • унікальною методологією наукової діяльності, яка необхідна для подальшого проведення наукових досліджень як самостійно, так і у складі творчих наукових груп;
  • методологією педагогічної діяльності, яка у взаємодії з роботодавцями та іншими стейкхолдерами, формує високу адаптивність в умовах трансформації сучасного ринку праці;
  • лінгвістичними компетентностями для забезпечення науково-технічної фахової взаємодії, яка спрямована як на інтеграцію вітчизняної освіти в міжнародний освітньо-науковий простір шляхом імплементації сучасної парадигми сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, так і на поширення української мови завдяки програмі підготовки іноземних здобувачів вищої освіти державною мовою;
  • здатністю продукувати нові ідеї, що спрямовані на просування IV промислової революції, шляхом поєднання епістемологічного досвіду трьох власних наукових шкіл світового рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського і гносеологічної базової підготовки.

Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020- 2025 роки.