Силабуси

ОР Бакалавр

Прикладна хімія керамічних неорганічних та композиційних матеріалів
Основи технології силікатних матеріалів
Технічний аналіз у виробництві кераміки та скла
Інструментальні методи хімічного аналізу
Теоретичні основи технології кераміки та скла
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла
Хімія силікатів та неорганічних речовин
Колоїдно-хімічні аспекти технології неорганічних і органічних матеріалів
Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
Хімія кремнію
Кристалохімія
Теплові процеси і агрегати в технології кераміки і скла + Курсовий проект
Екологічна безпека силікатних виробництв
Хімічна технологія кераміки
Хімічна технологія скла
Основи проектування виробництв кераміки та скла
Сучасне обладнання технологічних процесів галузі
Особливості проведення досліджель в галузі хімії силікатів*
Переддипломна практика

ОР Магістр

Нормативні освітні компоненти

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
ЗО 4 Маркетинг хімічної продукції
ПО 1 Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалів
ПО 2 Спеціальні розділи хімічної технології переробки полімерів
ПО 3 Сучасні хімічні технології мінеральних в_яжучих матеріалів
ПО 4 Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла 2023
ПО 5 Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів
ПО 6 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень
ПО 7 Наукова робота за темою магістерської дисертації 2
ПО 9 Виконання магістерської дисертації

Вибіркові освітні компоненти

ПВ 11 Фізико-хімічні основи отримання ефективних в’яжучих речовин та композиційних матеріалів на основі вторинних сировинних ресурсів
ПВ 12 Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення
ПВ 13 Комп_ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів
ПВ 21 Процеси структуроутворення та твердіння композицій на основі неорганічних в_яжучих
ПВ 22 Конструювання та оснащення виробництва полімерних композитів
ПВ 23 Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла
ПВ 31 Синтез полімерів
ПВ 32 Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу
ПВ 33 Механізм утворення цементуючих фаз в’яжучих
ПВ 41 Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу
ПВ 42 Технологія виготовлення композитів на основі
ПВ 43 Сучасні в’яжучі речовини спеціального призначення
Практика

2 курс (магістри ОНП)

Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства
Курсова робота з сучасних проблем силікатного матеріалознавства
Інформаційне забезпечення наукових досліджень*
Наукова робота за темою магістерської дисертації 3
Науково-дослідна практика

Інформаційний базис наукових досліджень

Доктор філософії (PhD)

Міжнародні наукові проєкти*
Сучасні екологічно чисті технології*
Силікатне матеріалознавство*
Науково-дослідна практика
Педагогічна практика