PhD

Підготовка докторів філософії на ХТФ

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.

Кафедра хімічної технології кераміки та скла проводить підготовку докторів філософії зі спеціальності:
161 Хімічні технології та інженерія

Програма вступного іспиту
Програма додаткового вступного випробування

Прийом до аспірантури на хіміко-технологічний факультет здійснюється за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Перед подачею документів рекомендуємо ознайомитись з освітньою програмою, навчальним планом, умовами навчання на факультеті тощо:

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури у 2023 році. Документи подаються одночасно повним комплектом.

 1. ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ:Подання документів про вступ до докторантури у 2023 році планується у зазначені терміни (aspirantura.kpi.ua), Після подання документів на вступ до докторантури на засіданні кафедри заслуховується наукова доповідь кандидата, розглядається план роботи над дисертацією та голосуванням (таємним або відкритим) робиться висновок про можливість завершення дисертації в термін перебування в докторантурі.Прийом документів з 17 квітня 2023 р. по 27 квітня 2023 р.

  к.247-1 корп., т.20-38, тел.-факс 204-93-49), e-mail: aspirantura@kpi.ua

 2. ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ:Пропонується попередньо ознайомити колектив кафедри про тематику, актуальність, наукову новизну дослідження кожного вступника до аспірантури.Після проведення презентацій подати до відділу аспірантури та докторантури інформацію про кількість вступників до аспірантури станом на травень 2023 року.

  Нагадуємо, інформація щодо прийому документів до аспірантури у 2023 році – на сайті відділу аспірантури та докторантури (aspirantura.kpi.ua).

Вартість навчання (2023/2024 н.р.):

вартість одного року підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (громадян України):

 • 1 рік підготовки – інформація оновлюється
 • 2 рік підготовки – інформація оновлюється
 • 3 рік підготовки – інформація оновлюється
 • 4 рік підготовки – інформація оновлюється

вартість одного року підготовки здобувачів  ступеня доктора наук (громадян України):

 • 1 рік підготовки – інформація оновлюється
 • 2 рік підготовки – інформація оновлюється

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу Тема дисертації Науковий керівник
Холодько Ю.М. 2017 Одержання залізовмісних наноструктурованих керамічних матеріалів методом золь-гель технологій к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Бондарєва А.І. 2019 Пористі керамічні матеріали на основі глин України к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Бондаренко Олександр Юрійович 2021 Технологічні засади мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів у питній воді після знезараження окиснювачами к.х.н., доц. Спасьонова Л.М.
Юй ЦЗЮНЬЦЗЕ 2021 Сорбційні матеріали на основі модифікованих алюмосилікатів к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.

Тематика робіт кандидатів в аспірантуру

№ п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
на 2019 рік
1 Одержання реакційноздатних силікатних матеріалів для знешкодження промислових відходів Розробка нових високоефективних по відношенню до важких металів сорбуючих силікатних матеріалів з підвищеною селективністю к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
на 2020 рік
2 Силікатні матеріали функціонального призначення з модифікованою поверхнею Одержання силікатних сорбуючих матеріалів з модифікованою поверхнею для вилучення неорганічних токсикантів із водного середовища к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
на 2021 рік
3 ==== —- —-

Аспіранти кафедри

Холодько Юрій Михайлович

Тема дисертації: Одержання залізовмісних наноструктурованих керамічних матеріалів методом золь-гель технології

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Бондарєва Антоніна Ігорівна

Тема дисертації: «Пористі керамічні матеріали на основі глин України»

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Загороднюк Наталія Андріївна

Тема дисертації: Силікатні керамічні матеріали на основі штучної та природної сировини

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Бондарчук Олександр Юрійович

Тема дисертації: Технологічні засади мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів у питній воді після знезараження окиснювачами

21 корпус, лаб. № 307
Опубліковані роботи