PhD

Підготовка докторів філософії на ХТФ

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.
Кафедра хімічної технології кераміки та скла проводить підготовку докторів філософії за освітньою програмою Хімічні технології та інженерія (Освітню програму акредитовано (строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Програма вступного іспиту
Програма додаткового вступного випробування

Прийом до аспірантури на хіміко-технологічний факультет здійснюється за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Перед подачею документів рекомендуємо ознайомитись з освітньою програмою, навчальним планом, умовами навчання на факультеті тощо:

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури у 2024 році. Документи подаються одночасно повним комплектом.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу Тема дисертації Науковий керівник
Холодько Ю.М. 2017 Одержання залізовмісних наноструктурованих керамічних матеріалів методом золь-гель технологій к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Бондарєва А.І. 2019 Пористі керамічні матеріали на основі глин України к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Бондаренко Олександр Юрійович 2021 Технологічні засади мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів у питній воді після знезараження окиснювачами к.х.н., доц. Спасьонова Л.М.
Юй ЦЗЮНЬЦЗЕ 2021 Сорбційні матеріали на основі модифікованих алюмосилікатів к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.

Тематика робіт кандидатів в аспірантуру

№ п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
на 2019 рік
1 Одержання реакційноздатних силікатних матеріалів для знешкодження промислових відходів Розробка нових високоефективних по відношенню до важких металів сорбуючих силікатних матеріалів з підвищеною селективністю к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
на 2020 рік
2 Силікатні матеріали функціонального призначення з модифікованою поверхнею Одержання силікатних сорбуючих матеріалів з модифікованою поверхнею для вилучення неорганічних токсикантів із водного середовища к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
на 2021 рік
3 ==== —- —-

Аспіранти кафедри

Загороднюк Наталія Андріївна

Тема дисертації: Силікатні керамічні матеріали на основі штучної та природної сировини

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Бондарчук Олександр Юрійович

Тема дисертації: Технологічні засади мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів у питній воді після знезараження окиснювачами

21 корпус, лаб. № 307
Опубліковані роботи

Юй ЦЗЮНЬЦЗЕ

Тема дисертації: Сорбційні матеріали на основі модифікованих алюмосилікатів

21 корпус, лаб. № 307
Опубліковані роботи