Переддипломна практика

У відповідності до Графік навчального процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2023-2024 н.р. https://kpi.ua/files/calendar_2023-2024.pdf практика зп ОПП проходить на другому курсі, з неї починається третій семестр підготовки. Тривалість практики – 8 тижнів.
Практика проходить на базі підприємств, з якими попередньо укладаються договори.

Нові договори про проходження практики можуть заключатися з ініціативи стейкголдерів програми: КПІ ім. Ігоря Сікорського, підприємств галузі, здобувачів вищої освіти. 

Завантажити – Форма договору про проведення практики студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити – Форма щоденника практики студентів
Завантажити – Форма направлення на практику студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити – Приклад титульних сторінок для звіту з практики
Завантажити – Силабус проходження практики

Договори про організацію та проведення практики в 2023 році

ТОВ УКРХІМАНАЛІЗ
ТОВ ЕПІЦЕНТР К
ТОВ СІТАЛ ГЛАСС

Список розподілу студентів для проходження практики в 2023 році

Список студентів контрактної форми навчання ХМ-21мп
Список студентів бюджетної форми навчання ХМ-21мп

Практика є окремими ОК в структурі ОПП, на який припадає 14 кредитів. Аспекти її проходження, вимоги до звітів з практики та особливості оцінювання результатів навчання наведено в Силабусі та в Методичних вказівках з проходження практики Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.