Магістерські дисертації

Група ХМ-21мп затверджені наказом № 5189-с від 08.11.2023

Прізвище, ім’я, по батькові студентаТема магістерської дисертаціїНауковий керівник
1Брега Дарія ВасилівнаСучасна технологія виробництва рядової керамічної цегли доц., к.т.н., доц. Суббота І.С.
Modern technology for the production of ordinary ceramic bricks
2Готорук Анастасія ЄвгенівнаТехнологія виготовлення художньо-декоративних виробів зі скла з наступним їх оздобленням методом лазерного гравіювання доц., к.т.н., Яценко А.П.
The technology of making artistic and decorative glass products with their further decoration by laser engraving
3Керча Діана СтаніславівнаТехнологія виготовлення пляшок для ігристих вин і пошук ефективних методів покращення їх світлозахисних властивостей доц., к.т.н., Яценко А.П.
Manufacturing technology of bottles for sparkling wines and search for effective methods of improving their light-protective properties
4Котунова Ірина ОлегівнаПокращення формувальних властивостей керамічної маси у 5виробництві ефективної цегли доц., к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Improving the moulding properties of ceramic mass in the production of efficient bricks
5Котунова Марина ОлегівнаЗастосування відходів деревообробної промисловості в технології виготовлення керамічної цегли методом напівсухого пресуванняст.викл., к.х.н., Пилипенко І.В.
Utilizing wood processing industry waste in the production of ceramic bricks by using the semi-dry pressing method
6Пашков Ігор КостянтиновичТехнологія флоат-скла і можливість подальшого його зміцнення методами термічної обробкидоц., к.т.н., Яценко А.П.
Float glass technology and the possibility of its further strengthening by heat treatment methods
7Пилипака Марина ОлександрівнаПідвищення якості керамічної черепиці на основі місцевої сировинидоц., к.т.н., доц., Суббота І.С.
Improving the quality of ceramic roof tiles based on local raw materials
8Прудіус Ярослав СергійовичВивчення шляхів модернізації технології виробництва керамічної цегли доц., к.т.н., доц. Суббота І.С.
Exploring methods to update the technology used in ceramic bricks production
9Репка Назарій БорисовичВикористання склобою в технології виробництва теплоізоляційних керамоблоківст.викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
Using glass cullet in the manufacturing technology of thermal insulation ceramic blocks
10Федіна Богдан ВолодимировичВплив мінералогічного складу шихти на механічні властивості керамічної плитки для підлоги доц., к.т.н., доц., Суббота І.С.
Influence of the mineralogical composition of the batch on the mechanical properties of ceramic floor tiles
11Цвір Дарина ЄвгенівнаОптимізація технологічних характеристик шлікера для виробництва керамічної плиткидоц., к.т.н., доц., Тобілко В.Ю.
Optimising the technological properties of a slip for the production of ceramic tiles

Група ХМ-01мп дата захисту: 21 грудня 2021 р.

Гунько Ксенія ВадимівнаТехнологія виготовлення виробів з особливими експлуатаційними властивостями на основі склокомпозитівКерівник магістерської дисертації доц., к.т.н., доц. Племянніков М.М.

Забудько Владислав ВіталійовичЗастосування елементів штучного інтелекту в технології виробництва тарного скла” Керівник магістерської дисертації доц., к.т.н. Яценко А.П.

Клапішевський Денис ОлеговичОптимізація виробництва керамічної цегли підвищеної міцності” Керівник магістерської дисертації доц., к.т.н., доц. Павленко В.М.

Ковкрак Максим ОлександровичЗастосування дефлокулянтів для регулювання реологічних характеристик шлікеру в технології виробництва глазурованої плитки для облицювання стін” Керівник магістерської дисертаціїст.викл., к.х.н. Пилипенко І.В.

Мехеда Владислав МиколайовичВплив хімічного складу шихти на експлуатаційні властивості керамічної плитки з ангобованою поверхнею” Керівник магістерської дисертації доц., к.т.н. Тобілко В.Ю.

Трачук Дар`я ДмитрівнаТехнологія листового візерункового скла з переспективою його подальшого декоратовного оздоблення “Керівник магістерської дисертаціїдоц., к.т.н., доц. Племянніков М.М.

Група ХМ-91мп дата захисту: 22-23 грудня 2020

Бахмацька Крістіна Геннадіївна “Оптимізація хімічного складу скла у виробництві термостійкого посуду”
Науковий керівник: ст.викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
Повний текст дисертації та анотації

Бойченко Дмитро Денисович “Виготовлення керамічної плитки: оптимізація складу шлікеру”
Науковий керівник: ст.викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
Повний текст дисертації та анотації

Борейко Олександр Євгенійович “Застосування корегуючих добавок для підвищення пластичності маси у виробництві керамічної рядової цегли”
Науковий керівник: ст. викл., к.т.н. Тобілко В.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Василенко Євгеній Русланович “Зменшення енерговитрат у виробництві керамічного каменю за рахунок оптимізації складу шихти”
Науковий керівник: доц., к.т.н., доц. Павленко В.М.
Повний текст дисертації та анотації

Гриценко Владислав Володимирович “Сучасна технологія виробництва керамічної цегли”
Науковий керівник: доц., к.т.н., доц. Суббота І.С.
Повний текст дисертації та анотації

Літвінов Андрій Олександрович “Застосування IMF-процесу для зниження енерговитрат у виробництві фрити”
Науковий керівник: доц., к.т.н. Яценко А.П.
Повний текст дисертації та анотації

Наумик Сергій Юрійович “Оптимізація виробництва облицювальної керамічної плитки з метою підвищення фізико-механічних характеристик”
Науковий керівник: доц., к.т.н., доц. Павленко В.М.
Повний текст дисертації та анотації

Очередник Андрій Васильович “Підвищення механічних властивостей автомобільного ламінованого скла”
Науковий керівник: ас., к.т.н. Жданюк Н.В.
Повний текст дисертації та анотації

Поліщук Олександр Віталійович “Збільшення ефективності виробництва скляної тари при застосуванні NNPB-процесу в парку склоформуючих машин підприємства”
Науковий керівник:доц., к.т.н. Яценко А.П.
Повний текст дисертації та анотації

Рудаков Андрій Вікторович “Покращення формувальних властивостей керамічної маси у виробництві черепиці”
Науковий керівник: ст. викл., к.т.н. Тобілко В.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Рябова Олена Анатоліївна “Застосування аморфних компонентів шихти у виробництві рідкого скла”
Науковий керівник: проф., к.т.н., доц. Племянніков М.М.
Повний текст дисертації та анотації

Токова Марія Іванівна “Підвищення ефективності виробництва порцеляни побутового призначення”
Науковий керівник: доц., к.т.н., доц. Суббота І.С.
Повний текст дисертації та анотації

Щербань Владислав Олександрович “Вплив методу гарячого зміцнення на механічні властивості вузькогорлої тари”
Науковий керівник: ас., к.т.н. Жданюк Н.В.
Повний текст дисертації та анотації

Група ХМ-81мн дата захисту: 21 травня 2020

Загороднюк Наталія Андріївна “Одержання керамічних поруватих матеріалів на основі бентоніту золь-гель методом”
Науковий керівник: д.х.н., чл.-кор. НАН України, проф. Корнілович Б.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Зінченко Анастасія Олексіївна “Структуровані силікатні композити функціонального призначення”
Науковий керівник: д.х.н., чл.-кор. НАН України, проф. Корнілович Б.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Група ХМ-81мп дата захисту: 17 – 19 грудня 2019

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітня програма (спеціалізація) : Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів

Вагеник Ірина Денисівна
Виготовлення медичної тари з покращеними світлозахисними властивостями
Науковий керівник: ас., к.т.н. Жданюк Н.В.
Повний текст дисертації та анотації

Воронченко Ігор Володимирович Застосування термохімічного зміцнення в технології виробництва листового скла Науковий керівник доц., к.т.н. Яценко А.П.
Повний текст дисертації та анотації

Голюк Ольга Юріївна Використання альтернативних компонентів шихти в технології виробництва скляних пляшок для ігристих вин Науковий керівник проф., к.т.н., доц. Племянніков М.М.
Повний текст дисертації та анотації

Грицюк Яна Олександрівна Виробництво санітарно-технічної кераміки: оптимізація процесу випалу виробів Науковий керівник доц., к.х.н., доц. Спасьонова Л.М.
Повний текст дисертації та анотації

Дем’янюк Денис Олександрович Виробництво скляної тари з підвищеною хімічною стійкістю для зберігання реактивів Науковий керівник ст. викл., к.т.н. Тобілко В.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Кравчук Карина Леонідівна Регулювання технологічних властивостей шлікерів у технології виробництва керамічної плитки для облицювання стін Науковий керівник ст. викл., к.т.н. Тобілко В.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Кравчук Оксана Володимирівна Підвищення ефективності виробництва глазурованої керамічної плитки Науковий керівник доц., к.т.н., доц. Суббота І.С.
Повний текст дисертації та анотації

Коваль Аліна Сергіївна Застосування сучасних технологічних рішень в технології виготовлення зміцненої вузькогорлої скляної тари Науковий керівник доц., к.т.н. Яценко А.П.
Повний текст дисертації та анотації

Корольчук Аліна Ігорівна Інтенсифікація процесу скловаріння шляхом оптимізації сировинного складу шихти у виробництві тарного скла Науковий керівник ст.викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
Повний текст дисертації та анотації

Роскошна Ганна Віталіївна Розробка заходів щодо підвищення енергозбереження в технології виробництва широкогорлої скляної тари Науковий керівник проф., к.т.н., доц. Племянніков М.М.
Повний текст дисертації та анотації

Рябой Юрій Євгенович Виробництво керамограніту: заходи щодо підвищення якості продукції Науковий керівник доц., к.т.н., доц. Павленко В.М.
Повний текст дисертації та анотації

Турик Богдан Анатолійович Застосування інноваційних рішень для оперативної зміни кольору скломаси в технології виробництва скляної тари Науковий керівник доц., к.т.н. Яценко А.П.
Повний текст дисертації та анотації

Семенова Євгенія Михайлівна Виробництво високозабарвлених фрит для нової
технології фідерного забарвлення скломаси Науковий керівник доц., к.т.н. Яценко А.П.
Повний текст дисертації та анотації

Федорчук Володимир Леонідович Удосконалення формувальних властивостей керамічної маси у виробництві цегли Науковий керівник ст. викл., к.т.н. Тобілко В.Ю.
Повний текст дисертації та анотації

Фросін Володимир Сергійович Застосування сучасних технологічних рішень у виробництві санітарно-технічної кераміки Науковий керівник ст.викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
Повний текст дисертації та анотації

Чурай Михайло Олегович Виробництво неглазурованої плитки для підлоги: оптимізація процесу отримання прес-порошку Науковий керівник доц., к.т.н., доц.
Павленко В.М.
Повний текст дисертації та анотації

Шаєвська Валерія Валеріївна Підвищення ефективності виробництва керамічної
черепиці Науковий керівник доц., к.т.н., доц. Суббота І.С.
Повний текст дисертації та анотації

Юшкевич Сергій Вікторович Оптимізація технології виробництва скляної трубки
для медичних потреб Науковий керівник ас., к.т.н. Жданюк Н.В.
Повний текст дисертації та анотації

Якимчук Павло Олександрович Виробництво неглазурованої плитки для підлоги:
оптимізація процесу випалу Науковий керівник доц., к.т.н., доц. Павленко В.М.
Повний текст дисертації та анотації

Якобюк Дана Володимирівна Застосування підвищеного вмісту скляного бою в
шихті у виробництві вузькогорлої скляної тари для алкогольних напоїв Науковий керівник проф., к.т.н., доц. Племянніков М.М.
Повний текст дисертації та анотації

Група ХМ-71мп дата Захисту: 18 по 20 грудня 2018

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія
Спеціалізація: Хімічні технології кераміки та скла

Керівник: Пилипенко І.В.

Магістр: Олесін М.М.
Тема: Виготовлення декорованої керамічної плитки: вплив поверхнево-активних речовин на ефективність пресування прес-порошку
Повний текст дисертації та анотації

Магістр: Лихий В.Ф.
Тема: Виробництво медичного ампульного скла: електропідігрів, як захід для інтенсифікації процесу скловаріння
Повний текст дисертації та анотації

Магістр: Ткаченко В.А.
Тема: Виготовлення керамічної плитки: оптимізація реологічних характеристик шлікерів
Повний текст дисертації та анотації

Керівник: Павленко В.М.

Магістр: Мельник К.О.
Тема: Виготовлення одинарної керамічної цегли: застосування золи-виносу
Повний текст дисертації та анотації

Магістр: Климович В.С.
Тема: Виробництво плитки «GRESS», оптимізація складу вихідної шихти
Повний текст дисертації та анотації

Керівник: Племянніков М.М.

Магістр: Земська Д.Є.
Тема: Технологія скляної тари: застосування нових типів теплоізоляційних матеріалів
Повний текст дисертації та анотації

Керівник: Спасьонова Л.М.

Магістр: Самонова А.О.
Тема: Застосвання віконого бою для виробництва піноскла
Повний текст дисертації та анотації

Керівник: Суббота І.С.

Магістр: Волкова О.О.
Тема: Виготовлення рядової керамічної цегли: покращення властивостей формувальної маси
Повний текст дисертації та анотації

Магістр: Шеремет М.О.
Тема: Виготовлення керамічного каменю будівельного призначення з покращеними теплоізоляційними властивостями
Повний текст дисертації та анотації

Керівник: Тобілко В.Ю.

Магістр: Прокопчук М.О.
Тема: Виготовлення керамічних виробів санітарно-гігієнічного призначення
Повний текст дисертації та анотації

Магістр: Єгоров І.І.
Тема: Виготовлення кольорової керамічної цегли
Повний текст дисертації та анотації

Керівник: Яценко А.П.

Магістр: Дзюбін Б.С.
Тема: Виробництво будівельного скла: виготовлення скла з енергозберігаючим покриттям
Повний текст дисертації та анотації

Група ХМ-61м (дата захисту: 22 травня 2018)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія
Спеціалізація: Хімічні технології кераміки та скла

Керівник: Корнілович Б.Ю.

Магістр: Гес Наталія Леонідівна
Тема: Одержання композиційних матеріалів на основі поверхнево-модифікованих силікатів
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)

Магістр: Лещенко Катерина Ігорівна
Тема: Нанокомпозитний сорбційний матеріал на основі монтморилоніту та силікагелю
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)

Керівник: Павленко В.М.

Магістр: Воробйова Катерина Володимирівна
Тема: Оптимізація процесів виробництва керамічної плитки з використанням поверхнево-активних речовин
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)

Керівник: Спасьонова Л.М.

Магістр: Шендрик Аліса Олегівна
Тема: Нові матеріали на основі потрійної системи ZrO2-CeO2-Eu2O3
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)

Керівник: Племянніков М.М.

Магістр: Жиліна Альона Ігорівна
Тема: Підвищення міцності виробів зі скла шляхом їх поверхневого модифікування
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)

Магістр: Смакал Дмитро Олегович
Тема: Оптимізація процесів пороутворення при виробництві піноскла
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)

Керівник: Субота І.С.

Магістр: Фесієнко Олег Олександрович
Тема: Неорганічний матеріал медичного призначення на основі модифікованого нанопористого силіцію
Повний текст дисертації (УКР)
Перелік використаних джерел (УКР)
Анотація (УКР)
Abstract (ENG)