Матеріально-технічна база

Кафедра хімічної технології кераміки та скла розташовується у 22 приміщеннях загальною площею 795,5 м² у корпусі № 21 КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Учбові приміщення, що включають аудиторії, навчальні лабораторії, комп’ютерний клас, кабінет дипломного та курсового проектування постійно модернізуються в основному за рахунок власних зусиль кафедри.

Робочі місця науково-педагогічного персоналу оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет, працює електронна пошта, послугами якої користуються всі викладачі та аспіранти кафедри. У розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовують у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів та викладачів кафедри.

Крім загальноуніверситетських та факультетських, у розпорядженні кафедри хімічної технології кераміки та скла є 12 навчальних лабораторій (112 посадкових місць ) у навчальному корпусі № 21 загальною площею 530,9 м². У комп’ютерному класі кафедри, розміщеному в аудиторії  № 404, розміщено 6 комп’ютерів, на яких можна працювати з сучасним програмним забезпеченням.

Навчальні аудиторії кафедри призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, які викладаються на кафедрі, для виконання студентами курсових і дипломних проектів та робіт, а також магістерських робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів.

Усі навчальні та адміністративні приміщення відповідають вимогам техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення, теплового та повітряного режиму проведення лабораторних робіт. Режими роботи навчального устаткування та обладнання відповідають нормативам.

Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням обладнання, приладів та хімічних реактивів відповідно з вимогами робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін, методик проведення лабораторних робіт.

Цілий ряд наукових досліджень, курсових та дипломних робіт виконуються з використанням матеріально-технічної бази інститутів НАН України по договорам про співробітництво.

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри хімічної технології кераміки та скла

№ 301. Лабораторія хімічного аналізу силікатів – 47,8 м²

Наявне технічне забезпечення: Муфельна. піч СНОЛ 1.6.2.5.1/9-u4, Іономір лабораторний n-160М, Дистилятор АЭ – 5, Сушильна шафа MEMMERT UNB 300, Спектрофотометр UNICO –UN -2100, Ваги аналітичні WPS 60/С/2, Ваги технічні KERN EMB-1200-1, Центрифуга MPW-340

№ 307 Лабораторія структурного аналізу – 53,5 м²

Наявне технічне забезпечення: Мікроскоп інструментальний ИТ

№ 310. Лабораторія фізичної хімії силікатів – 71,7 м²

Наявне технічне забезпечення: Муфельна. піч СНОЛ 1.6.2.5.1/9-u4, Електропіч СШОЛ, Дилатометр ДКВ-4, Термостат СЖЛМ 19/25, Плитка лабораторна

№ 312. Лабораторія хімічної технології скла – 54,6 м²

Наявне технічне забезпечення: Муфельна. піч СНОЛ 1.6.2.5.1/9-u4, Електропіч СШОЛ, Дилатометр ДКВ-4А, Ступка СМБМ, Мікротвердомір, ПМТ-3, Мішалка магнітна, Копер маятниковий КМ04, Віскозиметр «Саратов»

№ 404. Комп’ютерний клас – 33,1 м²

Наявне технічне забезпечення: Pentium Dual E2180/1024M/160G/CD-RW/VC int./WinXP – 6 шт.

№ 407. Лабораторія теплотехніки та теплових процесів – 54,6 м²

Наявне технічне забезпечення: Пічі електричні лабораторні, Мішалка лабораторна МТЗ

№ 409. Лабораторія хімічної технології тонкої кераміки – 35,9 м²

Наявне технічне забезпечення: Муфельна. піч СНОЛ 1.6.2.5.1/9-u4, Блискомір Ф5-2, Ваги торзійні WT

№ 410. Лабораторія хімічної технології будівельної кераміки – 73,7 м²

Наявне технічне забезпечення: Муфельна. піч СНОЛ 1.6.2.5.1/9-u4, Сушильна шафа СНОЛ 3.5/8, Дилатометр ДКВ-4, Лабораторний вакуумний прес, Ротаційний віскозиметр Реотест 2.1, Ультразвуковий диспергатор УЗДН-2Т

№ 016, 017. Лабораторії випалу кераміки – 34,8 м²,  40,3 м²

Наявне технічне забезпечення: Електропіч СШОЛ, Печі лабораторні електричні

№ 013. Лабораторія випробування міцності – 32,9 м²

Наявне технічне забезпечення: Прес гідравлічний ГП-1000, Стерилізатор

№ 014. Лабораторія помольно-подрібнювальна – 17,1 м²

Наявне технічне забезпечення: Дробарка ДПЩ 80-150, Млин кульовий лабораторний, Стирач дисковий Ф115/8