Навчальний процес

Кафедра хімічної технології кераміки та скла є випусковою кафедрою Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, яка проводить підготовку студентів для отримання ступенів вищої освіти: “бакалавр” за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” (галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія ), “магістр” та доктор філософії (PhD).

Тривалість навчання: “бакалавр” – 3 роки та 10 місяців, “магістр” –  освітньо-професійна програма 1 рік 4 місяці та освітньо-наукова 1 рік та 9 місяців, доктор філософії – 4 роки.


Випускники кафедри набувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню та сприяє інтеграції в Болонський процес.

Список дисциплін можна переглянути за даним посиланням.