Навчальний процес

Кафедра хімічної технології кераміки та скла є випусковою кафедрою Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, яка проводить підготовку студентів для отримання ступенів вищої освіти: “бакалавр” за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” (галузь знань 16 “Хімічна та біоінженерія”), “магістр” за освітньою програмою “Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення” та доктор філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою  “Хімічні технології та інженерія”

Тривалість навчання: “бакалавр” – 4 роки, “магістр” – 1 рік 10 місяців, доктор філософії – 4 роки.


Випускники кафедри набувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню та сприяє інтеграції в Болонський процес.

Список дисциплін можна переглянути за даним посиланням.