Наукові напрямки

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

– Нові області використання матеріалів, отриманих золь-гель методом;
– Гібридні органо-неорганічні матеріали;
– Самоорганізація, супрамолекулярні та ієрархічні матеріали і адсорбенти;
– Тонкі плівки, покриття та активні поверхні;
– Матеріали золь-гель синтезу для оптики;
– Золь-гель синтез матеріалів для каталізу та мембран;
– Золь-гель технологія і промисловість;
– Розробка нових функціональних керамічних та склокристалічних матеріалів;
– Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження;
– Використання альтернативних сировинних матеріалів;
– Фізико-хімічне дослідження властивостей природних силікатів та модифікування їх поверхні;
– Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження при виробництві силікатних матеріалів та виробів;
– Розробка основ використання альтернативних матеріалів та техногенних відходів;
– Розробка високоефективних сорбуючих матеріалів для захисту водних ресурсів від забруднення токсичними та радіоактивними металами;
– Розробка нових функціональних керамічних та склокерамічних матеріалів, тощо.

Студенти кафедри під час навчаня мають змогу проводити наукові дослідження та виконувати науково-дослідні роботи на сучасному обладнанні провідних виробників устаткування для хімічних лабораторій.

Завдяки цьому наші студенти постійно стають переможцями Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт, міжнародних молодіжних наукових конференцій, паралельно навчаються в провідних ВНЗ Європи, вступають до аспірантури та працюють в провідних наукових установах України, Франції, Германії та ін.