Про кафедру

Кафедра технології силікатів (хімічної технології кераміки та скла) – один з найстаріших підрозділів Київського політехнічного інституту, була утворена у 1921 р. академіком Академії наук України Б.С. Лисіним.

Хімічна технологія кераміки та скла – це одна з тих спеціальностей, що поєднує в собі віковічні традиції та найсучасніші наукові здобутки. З одного боку, на основі останніх наукових досліджень вона дозволяє на молекулярному рівні проводити конструювання принципово нових матеріалів з недосяжними раніше властивостями. З іншого боку, дає змогу задовольнити потреби людини в художній творчості при створенні художніх виробів з порцеляни та скла.

Під терміном кераміка в світовій науковій спільноті розуміють практично всі неорганічні матеріали, що отримують внаслідок протікання хімічних реакцій при високих температурах. Але, перш за все, це матеріали, які отримують на основі силікатів – хімічних сполук кремнію (силіцію), що складають основу земної кори і на котрих базується найстаріша мінеральна сировина, яка була використана людиною – глина. Проте, силікати не тільки не втратили свого значення для розвитку сучасної цивілізації, а й примножили його і найкращий приклад цього – Силіконова Долина в США, технополіс майбутнього, виникненням якого і навіть самій назві завдячують хімічному елементу силіцію.

Для оволодіння майбутньою професією студенти кафедри хімічної технології кераміки та скла повинні набути комплекс знань з неорганічної, фізичної та аналітичної хімії, хімії твердого тіла та хімії силікатів, хімічної технології та екологічної хімії.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. Для проведення навчальних занять на кафедрі обладнані спеціалізовані лабораторії і аудиторії, в яких проводяться лабораторні та науково-дослідні роботи з фізичної хімії силікатів та синтезу силікатних і тугоплавких матеріалів, фізико-механічних випробувань, тощо.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють сучасним методам викладання дисциплін, зокрема комп’ютеризації навчального процесу.

 

 

Кафедра має тісні зв’язки з провідними науковими установами Національної академії наук України в галузі хімії та матеріалознавства, вчені яких читають лекції, а студенти мають можливості для ознайомлення з основними напрямками сучасної науки, методологією наукових досліджень, проходять лабораторні практикуми. Студенти старших курсів мають можливість для виконання дипломних робіт в інститутах Національної академії наук та стажування в університетах країн Європи та США.

Унікальні властивості оксидної та силікатної кераміки дають змогу їх широкого використання при створенні матеріалів для нової техніки – високоміцних матеріалів, що можуть працювати в екстремальних умовах, при величезних тисках та температурах в агресивному середовищі: в аерокосмічній галузі, в робочій зоні теплових та атомних електростанцій, в сучасних теплотехнічних агрегатах тощо. З іншого боку це традиційні керамічні матеріали, в яких завжди існує величезна потреба: керамічна плитка, цегла, технічна кераміка, вироби зі скла. Україна володіє найбагатшими в Європі покладами силікатної сировини. Це обумовлює і інтенсивний розвиток хімічної промисловості, що використовує цю сировину в самій Україні.

Випускники кафедри плідно працюють на керівних та інженерних посадах як на провідних промислових підприємствах, так і в наукових установах в м. Києві, Україні та за кордоном.

Запрошуємо Вас до навчання на кафедрі хімічної технології кераміки та скла з метою оволодіння сучасною, престижною та цікавою спеціальністю!