Науково-дослідні роботи

Комплексна науково-дослідна робота № 2003 п “Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями”

Термін виконання:
початок: 01.01.2017 р.
закінчення: 31.12.2019 р.

Підрозділи виконавці: кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР, В та ЗХТ), кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС), хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

В 2014 році кафедрою ХТКС підготовлено звіт за результатами натурних випробувань та моніторингу бар’єрів в рамках виконнання проекту УНТЦ Р-454. До звіту включено рекомендації щодо захисту грунтових вод від важких металів та радіонуклідів, що утворюються в ході гірничовидобувної діяльності, а також оцінені ризики для здоров’я людей, які проживають поблизу техногенних територій.

Національний експерт з захисту підземних вод, співробітник Агенції з охорони довкілля США (US EPA) Michael Wireman високо оцінив виконану роботу. Як результат – учаснику проекту від кафедри ХТКС, ст. викл, к.т.н. Яценку А.П. був наданий Грант від Міжнародного секретаріату гідрогеологічного товариства (IAH/IAH), який, відповідно до затвердженої програми, надає можливість підвищення кваліфікації, освоєння методів дослідження, навчання, участі зі спонсорською підтримкою у міжнародних форумах і користування базами даних та науковою літературою провідних університетів США.

В 2014 році кафедрою ХТКС завершено виконання заключного етапу науково-дослідної роботи по темі № 2549п “Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ” під керівництвом завідувача кафедри ХТКС чл-кор. НАН України Корніловича Б.Ю.

Інформаційний звіт про виконання І етапу
Інформаційний звіт про виконання ІІ етапу
Інформаційний звіт про виконання ІІI етапу
Інформаційний звіт про виконання ІV етапу