Науково-дослідні роботи

НДР за замовленням МОН України (держбюджетні тематики)

№ 2307п «Новітні нанодисперсні оксидні та композитні адсорбенти і каталізатори екологічного призначення» (комплексна з кафедрою ТНР, В та ЗХТ).
Керівник роботи – з 01.2020 р.- чл.-кор. НАН України, д.т.н., завідувач кафедри ХТКС Корнілович Борис Юрійович; з 09.2021 р. – Тобілко Вікторія Юріївна (в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент).
Державний реєстраційний номер: № 0120U102127
Терміни виконання: 01.2020 – 12.2022.
№ 2003 п «Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями» (комплексна з кафедрою ТНР, В та ЗХТ).
Керівник роботи – чл.-кор. НАН України, д.т.н., завідувач кафедри ХТКС Корнілович Борис Юрійович.
Державний реєстраційний номер: № 0117U000262
Терміни виконання: 01.2017 – 12.2019.

Старший викладач кафедри ХТКС, к.х.н. Пилипенко Ігор Володимирович брав участь у виконанні комплексних робіт:
№ 2223 «Нові нанодисперсні та наноструктуровані металовмісні оксидні матеріали поліфункціонального призначення» (2019 р.)
№ 2403 «Створення селективно реакційних металічних та композитних наноматеріалів з використанням екологічних іонних рідин нового покоління» (2021 р.).

Участь у виконанні досліджень за національною грантовою підтримкою (гранти НФДУ)

Старший викладач кафедри ХТКС, к.х.н. Пилипенко Ігор Володимирович брав участь у виконанні роботи «Синтез низьковартісних керамічних мембран контрольованого дизайну для мобільних MF/ UF/ NF систем». Договір № 134/02/0024 від 05.06.2021 р.
Керівник роботи – завідувач кафедри ТНР, В та ЗХТ, д.т.н., професор Донцова Тетяна Анатоліївна.
Номер державної реєстрації – 0121U111371.

Госпдоговірні теми

  1. Договір №1400/23н від 08.07.2020 р. «Випробування хімічних рецептур для створення прозорого електропровідного покриття на склі спеціального призначення». Замовник: ТОВ «СІТАЛ ГЛАСС», м. Київ.

Керівник роботи – доцент, к.т.н. Яценко Артем Павлович.
Термін виконання: 08.07.2020 р. – 31.05.2021 р.

  1. Договір № Д/0201.01/1400.02/283/2021 від 28.07.2021 р. “Розробка хімічних рецептур для створення прозорого електропровідного покриття на склі спеціального призначення”. Замовник: ТОВ «СІТАЛ ГЛАСС», м. Київ.

Керівник роботи – доцент, к.т.н. Яценко Артем Павлович.
Термін виконання: 28.07.2021 р. – 31.12.2021 р.

  1. Договір № ДНДЧ/0201.01/1400.02/256/2023 «Розроблення та виготовлення дослідних партій зразків функціональних покриттів на оптичних елементах систем та приладів спеціального призначення»;

Керівник роботи – доцент, к.т.н. Яценко Артем Павлович.
Терміни виконання: з 2023 р. – по теперішній час.

Ініціативні науково-дослідні розробки

  1. «Керамічні матеріали на основі мінеральної сировини Київського регіону». Керівник роботи – Спасьонова Лариса Миколаївна (к.х.н., доцент).

Державний реєстраційний номер: № 0122U000523.
Терміни виконання: 02.2022 – 12.2024.

  1. «Альтернативні компоненти шихти і методи синтезу силікатних матеріалів».

Керівник роботи – Жданюк Наталія Василівна (к.т.н., ст. викладач).
Державний реєстраційний номер: № 0121U114113.
Терміни виконання: 03.12.2021 – 02.12.2024.

  1. Силікатні матеріали функціонального призначення з модифікованою поверхнею.

Керівник роботи – Тобілко Вікторія Юріївна (в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент).
Державний реєстраційний номер: № 0124U001967.
Терміни виконання: 01.2024 – 12.2026.