Освітні компоненти

Освітні компоненти на 2023/2024 рік

Нормативні ОК

Код ОКНазва ОКСилабусВикладач
Цикл загальної підготовки
ЗО01.1Інтелектуальна власність та патентознавство Частина 1. Право інтелектуальної власностіСилабусДанильченко Марія Андріївна
ЗО01.2Інтелектуальна власність та патентознавство Частина 2. Патентознавство та набуття правСилабусДанильченко Марія Андріївна
ЗО02Основи інженерії та технології сталого розвиткуСилабусДжигирей Ірина Миколаївна,
канд. техн .наук, доцент,
ЗО03Практичний курс іноземної мови для ділової комунікаціїСилабусОлізько Юлія Михайлівна
ЗО04Маркетинг хімічної продукціїСилабуск.т.н., доцент Підлісна О.А.
Цикл професійної підготовки
ПО 01Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалівСилабусд.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович
ПО 02Спеціальні розділи хімічної технології  переробки полімерівСилабуск.т.н., ст. викл. Савченко Денис Олександрович
ПО 03Сучасні хімічні технології мінеральних в’яжучих матеріалівСилабуск.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович
ПО 04Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та склаСилабусст. викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
ПО 05Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів Силабусст. викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
ПО 06Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових дослідженьСилабуск.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М
ПО 07Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертаціїСилабуск.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович
ПО 08ПрактикаСилабуск.т.н., доц. Яценко А.П. – кафедра ХТКС
Ст. викл., к.т.н. Сікорський О.О.
ПО 09Виконання магістерської дисертаціїСилабусКерівники магістерських дисертацій

Вибіркові ОК

Код ОКНазва ОКСилабусВикладач
1/1Фізико-хімічні основи отримання ефективних в’яжучих речовин та композиційних матеріалів на основі вторинних сировинних ресурсівСилабуск.т.н., доц. Глуховський Ігор Вікторович
1/2Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначенняСилабуск.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
1/3Комп'ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалівСилабусст. викл., к.х.н. Пилипенко І.В.
2/1Процеси структуроутворення та твердіння композицій на основі неорганічних в'яжучихСилабуск.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович
2/2Конструювання та оснащення виробництва полімерних композитівСилабусд.т.н.,професор Пєтухов Аркадій Дем’янович
2/3Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та склаСилабуск.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.
3/1Синтез полімерівСилабусд.т.н.,професор Пащенко Євген Олександрович
3/2Нові керамічні матеріали і методи їх синтезуСилабусд.х.н., доцeнт Ковальчук Ірина Андріївна
3/3Механізм утворення цементуючих фаз в’яжучихСилабуск.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович
4/1Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезуСилабуск.т.н., доцент Племянніков Микола Миколайович
4/2Технологія виготовлення композитів на основі гумиСилабуск.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
4/3Сучасні в’яжучі речовини спеціального призначенняСилабуск.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович

Ф-каталог вибіркових дисциплін

Неформальна освіта у 2022/2023 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті