Магістратура

Опис освітньо-професійної програми

ОПП “Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” була розроблена в 2021 році і введена і дію наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського 15.02.2022 р. Підготовка на цій ОПП забезпечується двома кафедрами факультету: ХТКМ та ХТКС, які  мали окремі програми підготовки магістрів: “Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів” та “Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів” відповідно. До створення цих програм підготовка на кафедрах здійснювалася за напрямами підготовки  6.051301 “Хімічна технологія” спеціальностей “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”, “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів”. Предметна область підготовки студентів на програмі базується на  історичному науково-викладацькому профілі кафедр, що сформований видатними вченими в галузі силікатів та композиційних матеріалів: Б.В, Лисіним та  О.О. Пащенко. Останній є засновником наукової школи “Хімічні технології неметалевих композиційних матеріалів”, до складу якої на даний час входить більшість викладачів ОК за ОПП. З 2015 року в програми вносилися зміни зумовлені розвитком сучасних технологій мінеральних та органічних матеріалів. У 2020 р. (наказ 1004 від 04.08.2020 р))  був прийнятий стандарт вищої освіти для магістерского рівня підготовки по спеціальності 161, що викликало приведення ОПП у відповідність до нього. В 2021 році з урахуванням Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 р., на основі відгуків та рекомендацій роботодавців, оцінки парадигми підготовки за спеціальністю в світових університетах, моніторингу кар’єрної траєкторії випускників, змінено назву та посилено змістовне поле програми, розширено кількість вибіркових дисциплін.

Громадське обговорення освітньо професійної програми

!! Увага. Оголошено Громадське обговорення ОПП з 01.09 по 10.10.2023 р. !!

Приймаємо пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо- професійної програми “Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалівСпеціальності 161 Хімічні технології та інженерія  другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Для надання пропозицій заповніть анкету:  https://forms.gle/xraVkK3UEguCsZQz7 

 Навчальні та робочі плани за освітньою програмою

З навчальними та робочими планами можна ознайомитись на відповідній сторінці сайту.

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма 2022 року

Відгук від ТОВ “Альфа-Пласт”

Відгук від ЗАТ “Слобожанська Будівельна Кераміка”

Рецензія на освітню програму від ТОВ “КИЇВГУМА”

Витяги з протоколів засідання кафедр, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2022 року

Витяг з протоколу засідання кафедри хімічної технології кераміки та скла

Витяг з протоколу засідання кафедри хімічної технології композиційних матеріалів