Акредитовано освітню програму

      Коментарі Вимкнено до Акредитовано освітню програму

Акредитовано Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня “Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів з оцінкою B, строком до 01.07.2029 року.
Метою акредитації було оцінювання освітньої програми експертами НАЗЯВО на відповідність стандартам освіти та здатність закладу забезпечити досягнення студентами передбачених у програмі результатів навчання.
Сертифікат програми